Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 6 september 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Islemunda, Herenwaard 17

Voorzitter
Johan Verbeek
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  ingekomen uitnodigingen


  bijeenkomsten:
  maandag 19 september: wijkoverstijgend overleg  over Roseknoop
  dinsdag 4 oktober: voor heel zuid: kennismaking met cluster Stadsbeheer, let op: is zelfde datum als formele vergadering
  woensdag 12 oktober: commissievergadering gemeenteraad, midtermreview NPRZ

  Besluit

  - Luuk (mk), Yasim (zk) en Bradley (mk) zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de straatnaamwijziging wordt 5b (mail 22 augustus):
  - oude adviezen wordt 5c

 3. 3

  Stan van den Heerik - hondenuitlaatplaats
  Jaap Kooimans - Feijenoord city/oeverbinding/parkeren/grootschalige evenementen/mobiliteitstransitie
  Helmich Richter - overlast parkeren in de wijk
  Chris van Eijmeren - oeververbinding

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - de actie- en besluitenlijst wordt vastgesteld muv avtiepunt zebra-vluchtheuvel oud IJsselmonde (toezegging aan gebiedscommissie); wordt opnieuw uitgezet

 6. 4.b

  dit advies wordt gevraagd vanuit gemeenteraad, maar er zijn nog geen documenten binnengekomen

  Besluit

  agenda punt is vervallen voor deze vergadering

 7. 5.a

  temleider wijkagent Jeroen Fioole, Annemarie Fongers (accounthouder veilig IJsselmonde, directie veilig) en wijkmanager Cyntia Bruin praten de wijkraad bij over de laatste stand van zaken over veilig, handhaving, incidenten, risico's etc. De wijkraad kan zich hierover laten informeren en ook beoordelen wat volgens de wijkraad een plek hoort te krijgen in het wijkakkoord.

 8. 5.b

  Besluit

  wijkraad adviseert positief over naamwijziging

 9. 5.c

  de acties uit de GB zitten in bijlagen. Waarvan wil de wijkraad updates?

  Besluit

  wijkraadsleden wordt gevraagd oude acties die nog actueel zijn te melden aan rita

 10. 5.d
  voorraad agenda en planning najaar 2022
 11. 6.a

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting