Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 9 augustus 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Islemunda, Herenwaard 17

Voorzitter
Luuk Wilson
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 augustus 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  - meedelen dat er geen (ongevraagde) adviezen meer openstaan vanuit vorige periode
  - terugkoppeling Verolme advies: uitstel van reactie

  Besluiten

  de wijkraad besluit unaniem ongevraagd advies te sturen over gang van zaken bewonersinitiatieven te sturen naar college en raad. Johan schrijft concept

  Kinara en Yasim zijn afwezig (mk)

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - mevrouw de Wolf over overlast
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.b
  datum prikken 2e inwerkdag met coach: voorstel: 20 september vanaf 18.00 uur inclusief diner op nader te bepalen locatie
 6. 5

  De veldacademie doet onderzoek naar de DNA van de wijk door verhalen op te halen. Ook de wijkraad wordt gevraagd hieraan deel te nemen (zie het formulier nominaties).
  Deze vragen worden verwerkt door Veldacademie en vervolgd met 3 uur durende workshop in de periode 16 aug-22 sept
  Het proces en onderzoek maakt hierbij deel uit van het proces naar wijkakkoord


  Er is ook een bijgestelde meer precieze planning van wijkakkoord proces die als bijlage is toegevoegd

  Besluit

  acties verder uitwerken op 20 september, in samenhang met collegeprogramma
  Thema's eenzaamheid. personeelstekorten en jeugd toevoegen als thema's

 7. 6
  Ter informatie:
 8. 6.a

  er is een herverdeling voorstel met betrekking tot de bewonersinitiatieven. Elke wijkraad wordt hierover om advies gevraagd.
  Voor de wijk Groot- en Oud-IJsselmonde betekent dit dat het restant van de eerste stemronde (17.008 euro) wordt overgeheveld naar het budget voor initiatieven onder 2500 euro. Dit budget wordt hierdoor 59.835 euro.
  Het verzoek aan de wijkraad is om in te stemmen met deze overheveling en tevens in te stemmen met de overheveling van een eventueel restant van het budget voor de tweede stemronde naar het budget voor initiatieven onder 2500 euro.

  Besluit

  de wijkraad stemt in met de herverdeling met de kanttekening dat 1 pot veel gemakkelijker is om aan te houden

 9. 6.b

  ook vanuit gebiedscommissie

 10. 6.c

 11. 7
  wvttk
 12. 8
  Sluiting