Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 13 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Islemunda, Herenwaard 17

Voorzitter
Luuk Wilson
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  - acties
  - agenda
  wethouder Versnel en Marco Pastors, dinsdag 17 januari, wijkraad
  wethouder Simons, woensdag 8 februari, 16.oo uur (als genoeg wijkraadsleden kunnen)
  overleg over bedrijventerrein Hordijkerveld met Kosse: gepland met wijkraad Lombardijen op donderdag 19 januari, rond 20.30 uur


  - uitnodigingen:


  - terugkoppelingen

  Besluit

  - Luuk Wilson afwezig mk

 2. 2

  Besluit

  - agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - nog geen sprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 4.b

  in januari wil ik met de wijkraad het hele jaar thematisch invullen
  NB: zomerreces kan ingevoegd worden
  NB: let even op feestdagen etc

  Besluit

  - 5 december wordt verplaatst naar 12 december
  - zomerreces wordt later ingepland

 7. 4.c

  de lijst is al eerder aan wijkraad voorgelegd. Het zijn toegezegde acties aan gebiedscommissies en de wijkraad wil kijken welke nog actueel zijn en overgeheveld worden naar de wijkraadacties.
  Annie heeft al een paar maanden geleden aangegeven welke acties zij wil actualiseren. Haar punten waren:


  Heien Waterside 2, dit ook naar aanleiding van het inspreken van de Hr Everwijn bij de Wijkraad. En wat heel belangrijk is de bouw van Waterside 3, een torenflat van 70 mtr op het IJsselmondse Hoofd. (RB: Misschien update vragen bij bewoners die eerder zijn komen inspreken)


  Roelantweg-Koninginneweg,
  Deelscooters parkeren bij Keizerswaard (RB: dit laatste punt heb ik weggehaald omdat het een plek in wijkakkoord heeft gekregen)

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Deze documenten zijn inmiddels gerealiseerd. De planning van het totale wijkakkoord is nog niet bekend, maar naar verwachting moet in januari de wijkvisie opgeleverd worden en in de maart het totale document. Alles wordt voor akkoord aan de wijkraad voorgelegd


  Cynthia en Marjolein geven inzicht in de planning voor de komende maanden

  Besluit

  - de acties in jaaractieplan worden beoordeeld door clusterd t/m 31 januari
  - vaststelling wijkakkoord is gepland tussen 16-31 maart
  - er komen kwartaalrapportages over voortgang
  - mail over planning wordt doorgestuurd

 11. 6.b

  Besluit

  - er moet een structureel overzicht komen van toegekende bewonersinitiatieven

 12. 6.c

  Besluit

  - uitzoeken met MO of er een flyer gemaakt kan worden van toeslagen info
  - gesprek met MO/beleidsmedewerkers agenderen over armoedebestrijding
  - de WMO wachttijd is meer dan 12 weken: update vragen aan MO

 13. 7

  agenda voor 20 december?

  Besluit

  - Bradley gaat ongevraagd advies schrijven over betaald parkeren (in fases), wordt op 3 januari voorgelegd

 14. 8
  Sluiting