Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 14 juni 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Islemunda, Herenwaard 17

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Bradley van der Hoeven is plaatsvervangend voorzitter

  Carlo, Johan, Luuk, Yasin zijn afwezig (mk)

 2. 2

  Besluit

  Ria Bronsgeest neemt het woord bij 3a en spreekt namens bewoners

 3. 3

  Besluit

  aldus vastgesteld

  - Ellen Abbenhuis wordt geadviseerd subidie rechtstreeks aan te vragen bij gemeente. Ria gaat kijken of ze wat kan ondersteunen. Rita gaat kijken naar subsidiemogelijkheden.
  - de kwestie lachgasdistributie/opslag wordt doorgespeeld naar directie veilig

 4. 4

  In de informele bijeenkomst is besloten om alvast een concepttekst voor te leggen en een besluit te nemen over de definitieve stappen van de wijkraad. In de bijlage is het concept te vinden. Doel is om een besluit te nemen over het al dan niet versturen van een ongevraagd advies over het Verolme bouwproject en vervolgens over de definitieve tekst.

  Besluit

  wijkraad stemt in met de brief zoals deze is opgesteld en besluit deze als ongevraagd advies naar college te sturen

 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  wijkraad stemt in met vergadercyclus:
  - formeel 1e dinsdag van de maand - Podium
  - informeel 3e dinsdag van de maand - Ooijevaar
  - een kennismaking met de wijk gepland in september

 7. 5
  Ter bespreking: wijkoverstijgend SOL bijeenkomst 27 juni, wijkoverstijgend overleg oeververbinding
 8. 6.a

  Besluit

  er zijn thema's vastgesteld die als leidraad gaan dienen voor wijkakkoord. Deze zijn inmiddels rondgemaild

 9. 7
  wvttk
 10. 8
  sluiting