Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Openbare bijeenkomst

woensdag 21 september 2022

19:30
Locatie

Cultuurhuis Feijenoord

Voorzitter
D Catikkas
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-9- 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord.@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Mededelingen
 5. 3.a

  Alliantie Hand in Hand
      - Activiteitencommissie
      - Brancheringscommissie
      - Regiegroep
  Feyenoord city
  Jubilea
  Mobiliteit/bereikbaarheidsoverleg

 6. 3.b

  De bewoners in de wijk worden de komende periode op verschillende manieren geïnformeerd over de komende ontwikkelingen en hinder in de wijk.
  De wijkraden gaan in gesprek met de wethouder over de zorgen van de bewoners en ondernemers in de wijken.
  De wijkraad zal zich blijvend inzetten om ervoor te zorgen dat de wijk voor bewoners en bezoekers bereikbaar blijft.

 7. 4

  - Bewoonster Asha lid Buurtcommissie Rieder Zuid
  Veel klachten over de veiligheid in de wijk en de parkeeroverlast tijdens evenementen in de Kuip. Zo zijn er veel foutparkeerders door de enorme parkeerdruk. De bewoners vragen zich waarom het sportdorp wel afgesloten kan worden voor de evenementparkeerders maar Hillesluis (Riederbuurt) niet.
  - Bewoner Walravenstraat
   De bewoners willen meer inspraak over de ontwikkelingen in hun wijk. Er is sprake van   rattenoverlast in de buurt. De gemeente geeft aan dat het rattenoverlast probleem bekend is en dat er acties voor worden ingepland.
  - Bewoonster Ilona Beijerlandselaan
  Bewoonster wil graag een Jongensclub opzetten in de wijk, ze heeft gesproken met Humanitas en ook met SOL. SOL heeft een Jongensclub opgestart zonder samenspraak met de bewoonster en de bewoonster vindt dat dat nog niet genoeg is voor jongeren waarvoor zij activiteiten wil organiseren.

 8. 5
  Ter besluitvorming:
 9. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst 24-8-2022 vastgesteld

 10. 6
  Ter bespreking:
 11. 6.a

  Right 2 Challenge is gepresenteerd aan de wijkraad.
  Informatie over Right 2 Challenge is te vinden op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/

 12. 7
  Ter informatie:
 13. 7.a

  Er zijn twee grote bewonersinitiatieven ingediend waarvoor er advies is gevraagd aan de wijkraad.
  Het budget van de kleine bewonersinitiatieven is op.

 14. 8

  Actiepunten blijven liggen, terugkoppeling op de punten kost te veel tijd.


  Wordt er Huiswerkbegeleiding aangeboden in Hillesluis?

 15. 9
  Sluiting