Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Formele bijeenkomst

woensdag 24 augustus 2022

19:30
Locatie

Fatih Moskee

Voorzitter
D. Catikkas
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24-8-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord.@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Adnan & Atilla zijn afwezig

 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

  Dhr Djorai, Riederlaan
  - Herinrichting Riederlaan is niet naar wens, boomspiegels zeer groot waardoor het leid tot een hondenuitlaat plaats. Alle bewoners in de straat zijn niet tevreden.
  Maandag 12 september is er een bewonersavond, waar de wijkraad ook aanwezig zal zijn.


  Bewoner aan de Riederstraat

  • Jongerenoverlast is een groot probleem, probleem is meerdere malen tevergeefs gemeld bij de politie.
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 6-7-2022 vastgelegd

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Ambulant Jongerenwerker (STJOZ) geeft aan dat de overlast situatie waar de bewoner over heeft ingesproken bekend is bij de jongerenwerkers, politie & gemeente.


  Rondom de Sportspeeltuin hangt een onveilige sfeer door een groep jongeren (9 tot 13 jaar), JOZ staat in contact met de speeltuin en de jongeren.


  JOZ organiseert voor de jongeren van het Stichtseplein een zaalvoetbalactiviteit.

 9. 5.b

  Het wijkakkoord is niet alleen van de wijkraad maar van heel de wijk.
  Social media inzetten voor de jongeren in de wijk en bestaande groepen in de wijk langsgaan.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  Restant budget grote bewonersinitiatieven zal overgeheveld worden naar het budget van de kleine bewonersinitiatieven.

 12. 6.b

  Inspraak rondes zijn gedaan. Inrichtingsplan is in ontwikkeling. Begin 2023 zal uitvoering plaatsvinden. Voorlopig ontwerp zal gedeeld worden met de wijkraad.

 13. 6.c

  De BIZ is boos en wil graag in gesprek met de wijkraad om het proces te bespreken.
  De wethouder zal in gesprek gaan met de wijkraden.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 7.a

  • Terrein is van de gemeente via NPRZ wordt het opgeknapt. Er is een ontwerp met de bewoners opgesteld en dat zal uitgevoerd worden.
  • Sleutelplan is een probleem, bewoners hebben de sleutel maar blijft lastig. Grote verantwoordelijk die bij de bewoners wordt neergelegd.
 16. 7.b

  Bewoners hebben last van auto's die dubbel geparkeerd staan, terwijl ook lege vakken zijn. Dit zorgt voor problemen als hulpdiensten er langs moeten.

 17. 8
  Sluiting