Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Formeel

woensdag 16 november 2022

19:30
Locatie

Breeplein kerk

Voorzitter
D. Catikkas
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 16-11-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord.@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.

 4. 3

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 5. 4

  Verschillende bewoners hebben ingesproken, de volgende punten zijn daarbij genoemd:

  • Overlast van vervuilende winkeliers aan de beijerlandselaan.
  • Op 26 november is er een informatiemarkt op het Van Haeftenplein.

  Parkeeroverlast

  • Tijdens wedstrijden van Feyenoord zijn er geen parkeerplekken voor de bewoners.
  • Hulpdiensten hebben last van parkeeroverlast.
  • Bezoekerseenheden zijn niet meegestegen met de verlenging van de parkeertijd.
 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 19-10-2022 is vastgesteld.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Er zijn verschillende mogelijkheden waar huurders en huiseigenaren van gebruik kunnen maken om te verduurzamen. Deze mogelijkheden zijn te vinden op www.duurzaam010.nl.

 10. 6.b

  Besluit

  Het vergaderschema 2023 is vastgesteld door de wijkraad

 11. 7
  Ter informatie:
 12. 7.a

  Het budget van de bewonersinitiatieven is op maar er zijn toch wat kleine initiatieven gehonoreerd.
  De stadsmarinier heeft ook een bijdrage geleverd om dit te verwezenlijken.


  De wijkraad vind het belangrijk dat er bij gesubsidieerde activiteiten geen racistische uitlatingen worden getolereerd.

 13. 8
  Rondvraag
 14. 9
  Sluiting