Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 15 december 2022

19:30
Locatie

Hillevliet (begane grond)

Voorzitter
D. Catikkas
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk15-12-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord.@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld.

 4. 4

  Er is een conflict rondom een bewonersinitiatief. De aanvraag is gedaan door een bewoner, uitbetaling aan de stichting waar hij aangesloten was. De bewoner is weg bij de stichting en wil het activiteit zelf voortzetten en eist het bedrag van het toegekende bewonersinitiatief. De stichting werkt hier niet aan mee en zegt dat de activiteiten voorgezet worden door de stichting. De gemeente kan hierin niet veel betekenen, de enige mogelijkheid is het terugvorderen van het uitgekeerde bedrag.

 5. 4

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.
  Roseknoop: Wethouder Karremans is het gesprek aangegaan met de vertegenwoordigers van de wijkraden van Feijenoord & IJsselmonde. Afgesproken is dat er een klankbordgroep wordt opgezet met de vertegenwoordigers van de wijkraden.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 16-11-2022 is vastgesteld.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  De wijkraad inventariseert gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk.

 10. 6.b

  Weinig bekend over City Lab 010 bij bewoners.
  De wijkraad vindt het belangrijk dat er in de regelgeving wordt opgenomen dat de wijk (bewoners, wijkraad enz.) betrokken moet worden bij de initiatieven.

 11. 6.c

  De wijkmanager deelt het jaar actieplan met de wijkraad.
  De wijkraad zal de komende maand met verschillende clusters om tafel zitten om de opgehaalde punten te bespreken.

 12. 7
  Ter informatie:
 13. 7.a

  - De gemeenteraad buigt zich over het huidig proces rondom de bewonersinitiatieven.
  - De wijkraad steunt ouderenactiviteiten in de wijk met behulp van het representatiebudget.

 14. 8

  • Parkeren: de wijkraad heeft een gesprek gevoerd met de afdeling Mobiliteit van de gemeente. De      wijkraad zal zich blijven inzetten om het geluid van de wijk aan te kaarten bij de gemeente.
      -Sinterklaasfeest: in de wijk waren er verschillende sinterklaasfeestjes waar racistische elementen     zichtbaar waren. Dit staat niet in lijn met de richtlijnen van de gemeente Rotterdam. De kans is groot     dat niet iedereen bekend is met deze richtlijnen.
 15. 9
  Sluiting