Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 24 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Liskwartier, St Agathastraat 56

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24-4-2024 voor 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadcoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Job Rood
  Rosalie Driessen
  Annika Schippers
  Karin Padmos (digitaal)


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 12

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  - Antwoord van wethouder Zeegers op ongevraagd advies wijkraad over nieuwe Rotterdamse Woonvisie (zie bijlage)
  - Data en nadere details Dodenherdenkingen Noord 2024 (zie bijlage)

 4. 4

  V: Han Henny over rioolvervanging van het blok begrensd door de Gordelweg, Bergweg en de Bergsingel, het contact met de gemeente en de rol van de wijkraad daarin. Bewoner geeft aan dat voor 2030 een gescheiden riool aangelegd wordt, dus ontlasting en regenwater gescheiden.
  Omgevingsverbinder zorgt voor inspraak van, en informatie aan bewoners. Dat is een private partij. Hoe bewaakt de wijkraad dat dit goed gebeurt. Bewoner dringt aan op nauwkeurige monitoring door wijkraad.


  A: Voorzitter geeft aan dat de wijkraad inderdaad dit proces blijft volgen, maar daarin afhankelijk is van signalen van bewoners dat er iets in dit proces niet naar wens is. Wijkraad vraagt aan de wijkmanager of er een definitief ontwerp is dat aan bewoners gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld: behelst de presentatie die volgende week gegeven wordt (29 april, 11:00 uur, in wijkhub) het definitief ontwerp? De wijkraad zal aanwezig zijn bij die bijeenkomst.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Inleiding door Peter Kalksma, van afdeling onderzoek van gemeente Rotterdam.
  In 2014 verscheen de eerste editie van het wijkprofiel. Sindsdien verschijnt het profiel elke twee jaar, wat maakt dat we nu aan de zesde editie van het wijkprofiel toe zijn. Die is begin maart 2024 verschenen, voor alle wijken van Rotterdam. Algemene uitleg over opzet wijkprofiel.


  Presentatie door Job Rood en Rosalie Driessen van wijkraad, over wijkprofiel van de wijken Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier. Zie bijlage.
  De wijkraad wil naar aanleiding van dit wijkprofiel meer aandacht besteden aan:
  - Politiedata over auto- en fietsdiefstal (en daar een thema-avond over organiseren)
  - Participatie (in de sociale index)
  - Verkeersdruktebeleving

 9. 6.b

  Aanwezig: Dave Boogerd (wijkagent Liskwartier) en Remco Smit (afdeling mobiliteit gemeente Rotterdam).


  Smit: Rotterdam heeft BOA's die handhaven in het verkeer. Rotterdam is daarin de enige gemeente in Nederland. Daarnaast heeft Rotterdam zes motor-boa's, om verkeersaso's live aan te houden en aan te spreken. Rotterdam dringt bij landelijke overheid op aan op meer bevoegdheden voor gemeentes. Zo wil Rotterdam graag zelf flitspalen mogen plaatsen. Dat mag nu niet, de landelijke overheid bepaalt waar die geplaatst worden en is daar zuinig mee. Zo staan er in Nederland (en dus ook in Rotterdam) beduidend minder flitspalen dan in België. In Rotterdam staan er 22 flitspalen (maar de gemeente zou er graag meer willen).


  Boogerd: we ontvangen graag nummerborden van verkeersaso's, want we op basis van meldingen bellen we aan. Dus meld deze . De wijkagenten voor Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier zijn online te vinden.

 10. 7
  Ter informatie:
 11. 7.a

  Geen

 12. 8

  Geen

 13. 9

  De voorzitter sluit de vergadering