Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 27 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Prinsekerk, Schepenstraat 69

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27-3-2024 voor 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Annika Schippers
  Marte Buijsen
  Job Rood
  Lideke Detmers
  Rosalie Driessen


  Afwezig:
  Karin Padmos


  Ook aanwezig:
  Sam Bartijn (wijknetwerker)
  Sabrina Abdi (wijkraadcoördinator)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 20

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 2.b

  Rosalie Driessen legt ten overstaan van voorzitter Reidar Plokker de hiervoor geldende verklaring en belofte af en is daarmee beëdigd als lid van wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier.

 4. 3

  - Antwoord wethouder Zeegers op ongevraagd advies opkoopbescherming (zie bijlage).
  Voorzitter ligt advies en antwoord toe.
  - Ongevraagd advies woonvisie (zie bijlage). Job Rood ligt advies van wijkraad toe.
  - Extra voorlichtingsavond station van Nellekoop. Dinsdag 9 april, 19.00 tot 21.00 uur, Sparta Stadion. Zie link en bijlage. Thema: wat is er gedaan met uw ideeën? Voorzitter roept bewoners op te gaan.

 5. 4

  Bewoonster klaagt over (wegwaaiend) papier bij papiercontainer op Noorderhavenkade. Wijkraad dringt aan op meer informatie. Geeft tevens aan dat wijkraad al heeft aangedrongen op extra aandacht voor deze locatie. Wijkraad doet oproep aan bewoners om containeradoptant te worden. De leden van de wijkraad krijgen op voorspraak van wethouder Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) een containersleutel.


  Bewoners vragen naar status vergroening Bentinckplein. Wijknetwerker Sam Bartijn geeft korte toelichting. Wijkraad zegt toe hier meer informatie over te vragen en deze terug te koppelen.


  Beheerder Bersingelkerk vraagt aandacht voor penibele financiële situatie pre-examens conservatorium. Wijkraad wijst op de optie een bewonersinitiatief in te dienen en verwijst naar wijknetwerker.


  Bewoners vragen aandacht voor de lachgascontainers. Wijkraad vraagt bewoners melding te doen via MeldR-app.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Aanvragen:
  - Het leven zingt rond (€ 2500,-), initiatiefnemer Annemarie ligt toe. Aanvraag is al eerder toegekend.
  - Teken en schilderclub (€ 2400,-), initiatiefnemer Sonja ligt toe.
  - Enriching Lives through Music (€ 2000,-), initiatiefnemer Marijn ligt toe. Zie website.
  - Groen actiedagen Blijdorp 2024 (€ 5510,-), initiatiefnemer Eva ligt toe.
  - Geveltuinendag (€ 8655,-), initiatiefnemer Paul V. ligt toe.
  - Boomspiegelplan Delfgauwstraat (€ 768,-), initiatiefnemer Jan-Maarten ligt toe.
  - Buurttuin Bentincklaan (€ 3000,-), initiatiefnemer Maryke ligt toe.

  Besluiten

  Wijkraad aanvraag bewonersinitiatief 'Boomspiegelplan Delfgauwstraat' toe.

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Buurttuin Bentincklaan' toe.

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Enriching Lives through Music' toe.

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Geveltuinendag' toe.

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Groen actiedagen Blijdorp' toe.

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Teken en schilderclub' toe

  Stemming unaniem (in afwezigheid van één wijkraadslid).

 10. 6.b

  Julia maakt duidelijk dat zij benaderbaar is voor het doen van en bemiddelen bij aanvragen op cultureel vlak. Zij is benaderbaar via noord@cultuurconcreet.nl.

 11. 7

  Bewoners Elske Schreuder (namens Burgerpanel Rotterdam) deelt haar zorgen over de toekomst van de wijkraden en maakt duidelijk dat zij hoopt dat de wijkraden in de huidige opzet nog een periode van vier jaar mogen bestaan.

 12. 8
  Sluiting