Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 29 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Telecom museum, Vlaggemanstraat 15

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29-5-2024 voor 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadcoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Rosalie Driessen
  Annika Schippers
  Job Rood
  Marte Buijsen
  Lideke Detmers


  Afwezig:
  Karin Padmos


  Ook aanwezig:
  Peter Dekkers (wijkmanager)
  Safiye Mutlu (wijknetwerker)
  Francis Welbedacht (wijknetwerker)
  Marlies Pfaff (wijknetwerker)
  Geert Renes (wijknetwerker)


  Aantal bezoekers: 15

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  - Ongevraagd advies wijkraad BBL inzake Stadhoudersweg. Zie bijlage.
  Wijkraadslid Annika Schippers licht toe.
  - Voorzitter komt terug op inspreekbeurt bewoners Han Henny uit openbare wijkraadvergadering april.

 4. 4

  Geen

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  - Aanvraag 'Geef Studenten Een Kans' (€ 950,-) - aanvraagster Will van Namen is te gast.
  Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni zijn er nog twee (gratis toegankelijke) openbare repetities in de Bergsingelkerk.
  - Aanvraag 'Fietstocht Open Volkstuindag' (€ 1350,-) - aanvrager Jane van der Staaij te gast
  Zaterdag 8 juni, vanaf 10 uur. Tocht start vanaf VtV Streven naar Verbetering en voert langs 10 VtV's in Stadspark West.
  - Aanvraag 'Buitenboekenkast' (€ 250,-) - aanvrager Reyhaneh Fartaj is te gast
  Mevrouw Fartaj licht ook alvast een toekomstige aanvraag toe: beweging voor oudere bewoners in Huiskamer van de Wijk Blijdorp (twee avonden per week).
  De aanvraag volgt. De aanvraag is voor de eerste zes maanden. Informatie over de avonden volgt in de wijkkrant.

  Besluiten

  Wijkraad kent aanvraag 'Buitenboekenkast' toe (€ 250,-)

  Beslissing is unaniem

  Wijkraad kent aanvraag 'Fietstocht Open Volkstuindag' toe (€ 1350,-)

  Beslissing unaniem

  Wijkraad kent aanvraag 'Geef Studenten Een Kans' toe (€ 950,-)

  Beslissing unaniem

 9. 6.b

  Wijknetwerkers Francis Welbedacht, Safiye Mutlu, Marlies Pfaff en Geert Renes komen in Blijdorp- Bergpolder en het Liskwartier werken en stellen zich voor.
  - Geert Renes (ook werkzaam in Agniesebuurt-Provenierswijk) gaat zich binnen Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier toeleggen op de bewonersinitiatieven.
  - Safiye Mutlu (ook werkzaam in het Oude Noorden) gaat zich binnen BBL toeleggen op (oa.) evenementen.
  - Francis Welbedacht (ook werkzaam in het Oude Noorden) gaat zich binnen BBL toeleggen op (oa.) armoede en de Rodenrijselaan.
  - Marlies Pfaff heeft lang gewerkt in Delfshaven en komt nu werken in BBL.

 10. 6.c

  De wijkraad kan tot 9 juli (ook namens bewoners) reageren op het concept verkeerscirculatieplan. Het onderwerp komt aan de orde tijdens de openbare wijkraadvergadering van 26 juni.


  Bewoners van de van Aerssenlaan merken op dat het filter bij de tunnel onder het spoor uit het verkeerscirculatieplan is verdwenen, en zouden dat filter graag weer terug zien keren in het plan.


  In Het Timmerhuis is in de week van 10 juni (overdag en 's avonds) een week lang een expositie met voorlichting over het verkeerscirculatieplan. Vrij toegankelijk waarbij steeds een inhoudelijk deskundige ambtenaar aanwezig is om vragen aan te stellen.

 11. 7

  - Wijkraad: tijdens de openbare vergadering van 17 juli gaat de wijkraad aandacht besteden aan de plannen rond de Van Nelleknoop.
  - Bewoonster: de muurschildering Walenburgerweg is anders dan ik me had voorgesteld is (zie ook artikel Open Rotterdam).
  Meer bewoners maken duidelijk dat de uitvoering afwijkt van het voorstel.
  Wijkraad: we bemoeien ons bij dergelijke aanvragen niet met het ontwerp (om te voorkomen dat we in een smaak-discussie terechtkomen).
  De wijkraad gaat echter wel na hoe de besluitvorming rond dit ontwerp verlopen is.

 12. 8

  Voorzitter sluit de vergadering