Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 31 januari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

De Wasserij, Sint-Agathastraat 54

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 31-1-2024 voor 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Ryan Vos
  Job Rood


  Afwezig:
  Karin Padmos
  Annika Schippers


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 10

 2. 2

  Wijkraadslid Ryan Vos meldt dat hij uit de wijk verhuist en daardoor zijn zetel in de wijkraad op moet zeggen. De wijkraad geeft aan dat ze dit erg jammer vinden, maar wensen hem succes.

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Jelle Hatenboer over het Rotterdamse Burgerberaad Klimaat.
  Kern van betoog: de doelstelling van de gemeente is niet ambitieus genoeg. De wethouder vraagt het Burgerberaad om de gemeente te adviseren hoe de klimaatdoelen van 2050 te halen. Hatenboer stelt dat die doelen niet ambitieus genoeg zijn en daarmee het gevraagde advies ook niet ambitieus genoeg zal zijn. Hatenboer stelt ook dat het Beraad niet snel genoeg gaat. De gemeente trekt te veel tijd uit voor het Beraad. Hatenboer stelt dat er klimatologische urgentie is en het Beraad eerder afgerond zou moeten zijn.


  De wijkraad geeft aan zich te gaan beraden op een reactie en voor die reactie ook in overleg te willen met de organisatie van het Burgerberaad.


  -- -- -- -- Schriftelijke bijdrage Jelle Hatenboer -- -- -- --


  Geachte BBL Wijkraadsleden,


  Graag deel ik als bewoner in Blijdorp mijn zorgen over de impact die de klimaat- en ecologische crisis op mijn leven hebben en heb ik daarbij een verzoek aan de wijkraad om op een specifieke manier in actie te komen voor het aanstaande "klimaat burgerberaad" van Rotterdam:


  Mijn zorgen:
  Toegegeven, het is moeilijk om te vertellen wat 'precies' de 1-op-1, praktische impact is van deze crisis op mijn leven. Ik merk wel dat de zomerse hittegolven mij hard raken onder een plat dak in een huurhuis, maar daar blijft het wel bij.


  Nee, de impact kom meer op een abstracte manier binnen. Ik heb namelijk in mijn carrière veel geleerd over deze crisis maar zag tegelijkertijd dat er te weinig naar gehandeld wordt door Nederland, Rotterdam en in onze "BBL" wijken. Mijn zorgen daarover heb ik al op verschillende manieren proberen uit te leggen en onderbouwen (bijvoorbeeld op LinkedIn, zie bronnen 1-4 onderaan deze mail).


  Een specifiek Rotterdam's voorbeeld is dat hier in 2021 de "Klimaatnoodtoestand" is uitgeroepen, maar als we eerlijk zijn - hoeveel mensen in Rotterdam hebben nou écht een "noodtoestand" gevoel bij het klimaat? (Persbericht: https://persberichtenrotterdam.nl/persberichten/rotterdam-roept-noodtoestand-uit-voor-klimaat/)


  Dat besef heeft veel van mijn persoonlijke keuzes beïnvloedt - Rijnmond heeft me daar recentelijk over geïnterviewd, je kan dat hier teruglezen: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1720146/jelle-zegde-zijn-baan-bij-shell-op-en-voert-nu-actie-bij-extinction-rebellion


  Tegelijkertijd ben ik de eerste die toegeeft dat deze crisis is groter dan ik, groter dan ons allemaal als individuen. Het is iets dat we samen moeten doen.


  Daarom is het zorgelijk dat bijvoorbeeld bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam nog maar 39% van alle stemgerechtigden genoeg vertrouwen/tijd hadden om daadwerkelijk te stemmen. Onze democratie kan én moet sterker worden om de klimaat- en ecologische crisis op een rechtvaardige manier aan te pakken.


  De Oplossing (op zijn minst een deel ervan):
  Persoonlijk denk ik dat een deel van de oplossing zit in een goed georganiseerd burgerberaad en daarom was het zo een fijne verrassing dat er daadwerkelijk een Rotterdams "Klimaat burgerberaad" aankomt (https://persberichtenrotterdam.nl/persberichten/rotterdam-krijgt-een-burgerberaad-over-klimaat/). Het is vrijwel zeker dat bewoners uit onze wijken ingeloot gaan worden in dit beraad.


  Alleen valt of staat zo een burgerberaad bij een goede opzet, zoals bijvoorbeeld beschreven door Bureau Burgerberaad onder het kopje "Doe het goed, of doe het niet" (https://www.bureauburgerberaad.nl/burgerberaden) - En wat mij betreft voldoet dit beraad niet aan de 10 voorwaarden die nodig zijn! In het bijzonder wordt burgerberaad een 'adviesgevend' beraad en heeft het daarmee geen 'mandaat' om daadwerkelijk dingen te veranderen.


  Een verzoek aan de wijkraadsleden:
  Schrijf de wethouder (Zeegers) en het college aan dat dit burgerberaad essentieel is om mensen zoals mij weer het vertrouwen te geven dat we deze crisis rechtvaardig het hoofd bieden. En vermeld daarbij dat het beraad aan de 10 voorwaarden moet voldoen zoals Bureau Burgerberaad aangeeft.


  Mijn hulpaanbod:
  Zelf heb ik uitgebreid ervaring over de klimaat- en ecologische crisis vanuit een beleidsperspectief. Als adviseur 'klimaat- en energie' heb vanuit een adviesbureau bij meerdere gemeentes en regio's gewerkt op klimaatbeleid en participatie. Ook ben ik ingelezen in wat een Burgerberaad inhoudt. Hopelijk voelen jullie je vrij om mij te benaderen (op dit e-mail adres, of via LinkedIn) voor meer informatie.


  Uiteraard kan ik mijn verhaal ook verder toelichten en eventuele vragen beantwoorden bij de aanstaande wijkraadsvergadering van 31 januari, daar zal ik Paul Hulsebosch ook over informeren.


  Het liefste ben ik samen met mijn buurtbewoners én de wijkraad bezig met meer groen in de straat aanleggen, of het zorgen voor kwetsbaren in de wijk, of het organiseren van een basketbal toernooitje op het schoolplein. Laten we er samen voor zorgen dat dat weer zorgeloos kan en we nog lang en gelukkig kunnen leven in onze wijk.


  Met vriendelijke groeten,
  Jelle Hatenboer


  Bronvermelding:
  1: https://www.linkedin.com/posts/jellehatenboer\_climate-change-what-happens-if-the-world-activity-6830087657733832704-T55m/
  2: https://www.linkedin.com/posts/jellehatenboer\_forget-plans-to-lower-emissions-by-2050-activity-6894989319590031360--Vkq/
  3: https://www.linkedin.com/posts/jellehatenboer\_vandaag-moeten-scholieren-helaas-activity-6847105944279674880-zciu/
  4: https://www.linkedin.com/posts/jellehatenboer\_ondanks-alle-bijeenkomsten-en-beloftes-activity-6914566606895378432-ros3/

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld met kanttekening

  De naam van wijkraadslid Marte Buijsen is verkeerd gespeld (verbeterde versie besluitenlijst bijgevoegd).

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Lideke Detmers: Ik kijk positief terug op de procedure en geplande ingrepen rondom de verkeersmaatregelen op de Rodenrijselaan.


  Marte Buijsen: de wijk wordt mooier van de twee muurschilderingen die gepland zijn in de wijk, dat voegt veel toe.


  Ryan Vos: ik ben blij met de ingrepen aan de blackspot op kruising Walenburgerweg - Schieweg. Daarnaast is de opzet van de participatie rondom het verkeerscirculatieplan erg goed. Verder hebben we als wijkraad een steeds beter wordend contact met SOL, de welzijnsorganisatie in onze wijken.


  Job Rood: het valt me op dat de actiepunten die we voor 2023 met de gemeente hebben afgesproken toch lastig te realiseren bleken. Daar moesten we in leren. De samenwerking ging in de tweede helft van 2023 al beter en dat hoop ik in 2024 nog verder te verbeteren. We moeten concretere afspraken met de gemeente zien te maken en daar worden we steeds beter in.


  Annika Schippers: ik streef naar meer jeugdinitiatieven voor Blijdorp voor 2024! In samenwerking met SOL.


  Karin Padmos: we hebben als wijkraad goede afspraken gemaakt met de gemeente over onderhoud van groen in de wijk. In 2024 wil ik me met de wijkraad inzetten voor vergroenen van het Bentinckplein. In 2025 wordt in een deel het Liskwartiervan de riolering vervangen. Dat biedt nieuwe kansen voor groen. Daarnaast hoop ik dat we natuurlijke oevers aan de Statensingel kunnen realiseren. De singel is echter beschermd stadsgezicht, dus mogelijk wordt dat lastig. De wijkraad probeert verder te bewerkstelligen dat er meer capaciteit komt voor het ophalen van vuil in de wintermaanden.


  Reidar Plokker: we hebben als wijkraad beter door hoe we de vragen die we hebben aan de gemeente concreter kunnen maken. Wat ik een erg mooi resultaat vindt: in de villa aan de Walenburgerweg komt een opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV's). De eerste kinderen arriveren morgen. Het is een mooie locatie. Via een wat voorzichtige procedure werden omwonenden betrokken, maar er kwamen vooral mooie reacties uit de wijk. Omwonenden geven aan bij te willen dragen, door met de jeugdige bewoners op te trekken. Dat sluit aan op mijn hoop dat sociale netwerken versterkt worden (waar die door Corona afgebrokkeld zijn).

 9. 8

  Beheerder Wasserij (broedplaats voor textielkunst):
  We hebben het pand gekocht, maar met de toezegging in het achterhoofd dat het binnenterrein een groene tuin zou worden en de hekken weg zouden gaan. Beide zijn echter niet gerealiseerd, wat ervoor zorgt dat we slecht bereikbaar zijn en veel minder bezoek trekken dan we hadden gehoopt.
  Wijkraad geeft aan deze discussie weer (met de gemeente) op te willen rakelen.


  Lideke Detmers: oproep - wie wil het beheer van de AED op de Rodenrijselaan overnemen?
  Betreft alleen 2x per jaar de batterij vervangen. Je hoeft niet zelf hulp te verlenen.
  Er volgt nog een oproep in de wijkkrant.

 10. 9

  Ryan Vos spreekt zijn dank uit aan de collega-wijkraadsleden en aan de bewoners die de vergaderingen bezocht hebben.
  Geeft de wijkraad mee zich vooral op de bewoners te blijven richten (waar hij zelf de blik vooral op het stadhuis gericht had).


  De voorzitter verwelkomt Rosalie Driessen, die Ryan Vos gaat opvolgen.


  De voorzitter sluit de vergadering