Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 20 september 2022

20:00 - 22:00

Locatie
0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg
Voorzitter
Mw. L. Mes
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat de namen bij WG stadsontwikkeling en WG stadsbeheer omgedraaid moeten worden.

 2. Mevrouw Koning bespreekt kort de stand van zaken rondom het warmtenet in Rozenburg. Verder spreekt zij over de energieconferentie waarbij de dorpsraad suggesties meegeeft voor workshop onderwerpen.

  Besluit

  De dorpsraad draagt graag een steentje bij aan de komende energieconferentie zowel tijdens de conferentie als in de aankondiging ervan. Wat de dorpsraad precies bijdraagt kan besproken worden in de WG Stadsontwikkeling.

 3. Mevrouw van Eijck licht de dorpsraad in over ontwikkelingen bij de Scheurhaven. De exacte locatie wordt besproken en ook waarom het havenbedrijf het nodig vindt om hier aan de slag te gaan.

  Besluit

  De dorpsraad besluit met enkele leden aanwezig te zullen zijn bij een komende ontwerpsessie (11 oktober).

 4. Dhr van Eijsden koppelt kort terug wat besproken is in de werkgroep. De volgende bijeenkomst van de werkgroep SO&E is op 18 oktober.

 5. De heer Schellenboom doet een terugkoppeling en van Dop vult hem bij. De volgende werkgroepbijeenkomst van Stadsbeheer is op 10 oktober.

 6. Deze werkgroep is nog niet bijeengeweest.

 7. Mevrouw Timmer koppelt terug over de laatste werkgroep bijeenkomst.

 8. Mevrouw de Sutter koppelt terug wat er is besproken in de laatste klankbordgroep waarbij ook vertegenwoordigers van Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat aanwezig waren.