Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 22 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
Mw. L. Mes
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 22 november 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De actie en besluitenlijst wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
  - Het woord wijkraad moet vervangen door dorpsraad.
  - heer moet met kleine letters.
  - WG SO zijn in november en januari.

 6. 4.b

 7. 4.c

  Besluit

  Het vergaderschema is vastgesteld.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a
  Groenbeheer (Havenbedrijf) - De heer Jan Putters en Mevrouw Marije Kuiper-Tichelaar
 10. 5.b
  Update proces Dorpsakkoord - Sabine Kuiper
 11. 5.c
  Verslag Jongerenparticipatie - De heer Bas van Eijsden
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 7
  Terugkoppeling Werkgroepen
 14. 7.a
  Stadsontwikkeling & Economie (E.B. van Eijsden)
 15. 7.b
  Stadsbeheer (F. Schellenboom)
 16. 7.c
  Welzijn & Veilig (M.J. de Sutter-Besters)
 17. 7.d
  Communicatie & Representatie (P. Dullaard)
 18. 7.e
  Kleine Kernen (M.J. de Sutter-Besters)
 19. 8
  Rondvraag
 20. 9
  Sluiting (aansluitend een informele borrel in de Wijkhub)