Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 24 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 januari 2024 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  Er zijn 4 wijkraadsleden niet aanwezig. 
  Afwezig met melding : Enes, Ben en Isabel. Afwezig zonder vermelding Giovanni.
  6 beweoners waren aanwezig.

 2. 2

  Besluit

  Na aanvulling op de agenda ( punt 3.b inspreker Rick Timmer en punt 5h Mobiele wijkhub.)  wordt de agenda vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  3a. Geen Besluit.
  3b. Ronald Bijnaar heeft de heer Timmer gesproken en hem aangegeven dat hij belast is met het opzetten van de Beheercommissie en dat hij hem als bewoner erbij zal betrekken.
  Dit ook met de wijkraad gedeeld omdat de heer Timmer is komen inspreken bij de openbare vergadering van de Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk op woensdag 24 januari jl.
  De actie voor het opzetten van een Beheercommissie aan de Charloisse Lagedijk is ook opgenomen in het JAP 2024 Pendrecht-Zuidwijk.

  3a. Marcha Bendt spreekt in namens de wijkbewoners van de Burgen. Zij hebben met elkaar een mail opgesteld en verstuurd naar de PVDA, omdat zij tegen het invoeren van het betaald parkeren zijn in Zuidwijk.
  De wijkraad adviseert de bewoners om de Griffie aan te schrijven maar geeft ook aan dat de invoering van het betaald parkeren al is gecommuniceerd en per 1 juni plaats zal vinden.


  3b. Rick Timmer spreekt in rondom de overdracht van Lelie Zorggroep locatie aan de Charloise Lagedijk aan het Leger des Heils per 1 oktober  2024. Zij zullen vanaf dat moment ook alle financiën stop te  zetten omdat het Leger des Heils de begeleiding met eigen middelen zal voortzetten. Wethouder Buijt is ook aangeschreven. Ook vraagt hij zich af wanneer de beheercommissie van start gaat.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Geen besluit.

  De besluitenlijst wordt ter kennisgeving aangenomen. IVM de aanwezigheid van te weinig wijkraadsleden. Kan de vaststelling niet plaatsvinden. Dit zal op een later moment gebeuren.

 7. 4.b

  Besluit

  Riet Velders en Zeliha Kumru zullen met de Bustour van Stadsontwikkeling Charlois meegaan. Ook zal de wijkmanager kijken of hij hierbij kan aansluiten.

  De datum voor de tour is 13 april van 14.00 uur tot 17.00 uur en de definitieve route komt ter zaijner tijd.

 8. 4.c

  Besluit

  Geen besluit.

  in verband met een ander afspraak op 6 maart 2024 gaat deze niet door.

 9. 4.d

  Besluit

  Geen besluit.

  De activiteit Kerst op Slinge was een groot succes. Dit was een officieel moment van de wijkraad en werd aangeboden aan de bewoners om het jaar samen mooi af te sluiten.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  Besluit

  Het wijkverslag 2023 en het Jaaractieplan 2023 worden aan elkaar gekoppeld. Tijdens de informele bijeenkomst van 7 februari zullen zij bekrachtigd worden.

  Een mooi succes wat is behaald het afgelopen jaar is dat de Zuiderkroon open is gegaan onder leiding van Vitaal Pendrecht. In het formele wijkraadsoverleg van 13 februari zal Gerard Smulders de wijkraad hierover bijpraten.

 12. 5.b

  Besluit

  Geen besluit.

  De buurtpreventie avond was druk bezocht. 40 mensen waren aanwezig en er hebben zich 12 mensen aangemeld. 22 februari 2024 zal de 1e vergadering plaatsvinden van buurtpreventieteam Zuidwijk. Wijkraad wil graag via accounthouder veilig op de hoogte gehouden worden.

 13. 5.c

  Besluit

  Geen besluit.

  Positief bezoek. 6 vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet. Zij hebben voor hun inzet een Harte voor de wijk en een oorkonde ontvangen. Ronald vraagt bewoners en wijkraadsleden of zij vrijwilligers aan kunnen dragen die in het zonnetje gezet zouden kunnen worden.

 14. 5.d

  Besluit

  Geen besluit.

  Er was een grote opkomst  en Voorzitter noemde de Meet & Greet een traditie die wij in eren moeten houden. Vraag aan de wijkraad is om met twee nieuwe data te komen voor 2024.  Juni en November.

 15. 5.e

  Besluit

  Riet Velders en Zeliha Kumru zullen naar de bijeenkomst gaan.

 16. 5.f

  Besluit

  Geen besluit.

  mooie succes zijn

  1. 10 extra schooluren.
  2. Jongerenhub is geopend.
  3. Er is meer aandacht voor de aanpak van de Hoge Horsten en Kampen. En er is een procesmanager en een buurt coach aangesteld.


  Plus dat er een toezegging is gedaan om een breed dialoog te organiseren. NPRZ, bewoners, wijkraad en gemeente. De wijkmanager is met een opzet bezig. Wat is belangrijk: Helderheid over wat NPRZ doet in Pendrecht en Zuidwijk. Een transparantie Communicatie. Deze punten zullen ook opgenomen worden in het Jaaractieplan 2024. Datum voor deze bijeenkomst volgt nog.

 17. 5.g

  Besluit

  5g. Geen besluit.
  5h. Geen besluit

  5g. Krabbedijkestraat problematiek ligt in Verkeersoverleg. Dit ook n.a.v. de klacht rondom het te hard rijden Schalmei. Er is een tekening gemaakt en deze  wordt nu geraamd.  Vermoeden bestaat dat dit te duur zal zijn.. Afweging ligt bij het gebiedsteam of we hieraan prioriteit geven. Het blijft de aandacht van de wijkraad dus op de agenda. Wijkmanager onderhoud contact met de desbetreffende bewoner.
  5h. De mobiele Buurthub (stallingsvakken huurscooters) blijft op de agenda. Er loopt nu een evaluatie na evaluatie graag helderheid over de vraag rondom beboeting als ze niet teruggeplaatst worden.

 18. 6
  Ter informatie:
 19. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  De code voor het systeem van Opzoomermee is afgeleverd. 
  Het bewonersinitiatief rondom de zomerconcerten zal doorschuiven naar de volgende vergadering omdat er geen besluit genomen kan worden. Dit  in verband met te weinig aanwezige wijkraadsleden.

 20. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Horecagebiedsplan bespreken op 6 februari 2024. Ozlem en Riet zullen hierbij aanwezig zijn. Aangegeven wordt om even voor die tijd contact te leggen met Miranda Fernandes en Cindy Valentijn van het projectbureau Slinge (Wijkhub 306).
  verzoek om Seda Metin uit te nodigen voor mobiliteit.

 21. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  Vooritter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanweigheid.