Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 24 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kamru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 april 2024 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  Afwezig Ben Aafjes. Beterschap!
  Aanwezig 15 bewoners .

 2. 1.a

  Besluit

  Besloten wordt dat ieder wijkraadslid namen aanlevert voor het hart van de wijk op 20 juni 2024. In de 1e week van juni 2024. Namenlijst van het buurtpreventieteam via Ruud Willems is inmiddels binnen.

 3. 1.b

  Besluit

  Voorzitter stelt voor dat ieder wijkraadslid stukjes en foto's aanlevert via de mail wijkraadcc@gmail.com voor de sociale media. Zo dat de Content Creator hier iets moois van kan maken. Minimaal twee post per week.

 4. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 5. 3
  Inspreekrecht bewoners
 6. 3.a

  Besluiten

  3.a. 
  De wijkraad geeft aan dat Zon op Zuid hun flyers op de wijkhub aan de Meyenhage 306 kunnen leggen voor de werving. zodra de flyer er is kan deze ook gedeeld  worden op de sociale media van de wijkraad.

  3.a.
  Harm den Ouden spreekt in namens Zon op Zuid.
  Zon Op Zuid is een coöperatie van en voor bewoners met een non commerciële status. Zij zijn in 2022 gestart en willen graag leden werven. Zij leveren een bijdrage aan de lokale energietransitie (op Zuid). Mooi initiatief dat zij jongeren op kunnen leiden tot zonnepaneel installateur. Zij zoeken voor de collectieve zonnedaken nog 24 leden.

  3.b. extra inspreker dhr. Aroun.


  De wijkraad besluit om een ongevraagd advies te schrijven voor verbetering  samen met de inspreker. Isabel de Jong pakt dit op.

  3.b. extra inspreker dhr. Aroun.


  meneer geeft aan dat hij en meerdere bewoners van Pendrecht zich enorm verbazen over de communicatie en afhandeling rondom het betaald parkeren.
  Zij zijn niet compleet geïnformeerd. Gemeente spreekt zichzelf tegen en er ontstaat heel veel onduidelijkheid waar iets wel en niet mag. Ene mede werkers zegt dit andere zegt dat...Gelukkig levert het betaald parkeren wel meer plekken op. Meneer vraag om het in de toekomst beter te doen hulp aan de wijkraad.

 7. 4
  Ter besluitvorming:
 8. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst wordt vastgesteld met de opmerking dat punt 7 inmiddels niet meer relevant is en dat dit doorschuift naar 2025.

 9. 4.b

  Besluit

  Dit bewonersinitiatief wordt door de gehele wijkraad akkoord bevonden.

 10. 4.c

  Besluit

  Dit bewonersinitiatief wordt door de gehele wijkraad akkoord bevonden.

 11. 4.d

  Hierbij wordt de wijkraad gevraagd de datum te wijzigen van 13 juni 2024 naar 20 juni 2024.

  Besluit

  De wijkraad gaat akkoord met de verplaatsing van de Meet en Greet van 13 naar 20 juni aanstaande. Allen Isabel en Giovanni geven aan nog niet te weten of zij aanwezig kunnen zijn.

 12. 5
  Ter bespreking:
 13. 5.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Wijkraad vermeld dat de bewonersavond rondom de langzame verkeersverbinding heeft plaatsgeveonden en de bewoners die er waren uit de directe omgeving geen problemen zafen in deze verbinding.

 14. 5.b

  Besluit

  Geen Besluit.

  Wijkraad en buurtpreventieteam ontmoeten elkaar!! Wat fijn dat deze enthousiaste club vrijwilligers zich zo inzetten voor de wijk. Inmiddels is de tweede ronde gelopen, met succes. Verteld Ruud Willems. 
  Wijkraad adviseert de vrijwilligers een bewonersinitiatief aan te vragen voor 10 jassen die nodig zijn voor de vrijwilligers. Ronald Bijnaar onderhoud contact met Ruud Willems.

 15. 5.c

  Op de dinsdag en donderdagen zal 14010 aanwezig zijn in de Wijkhub (meyenhage 306) van 12:00 uur tot 16:00 uur.
  Hier kan je terecht met allerlei vragen, zoals het betaald parkeren in Zuidwijk.


  Ook zullen er twee bewonersavonden komen op de Zuiderparkweg op 13- en 14 mei 2024 van 18:00 uur tot 22:00 uur.

  Besluit

  Geen besluit.

  Mededeling rondom de aanwezigheid van 14010 in de wijkhub aan de Meyenhage. Inmiddels een flyer gemaakt en deze wordt door Enes Sahin gedeeld in de diverse bewoners app groepen.

 16. 5.d

  Besluit

  Riet Velders zal aansluiten bij de dodenherdenking van Charlois op 4 mei 2024
  Enes en Isabel zullen op 3 mei aanwezig zijn. Verder contact verloopt via Maljaerd den Hollander. Iedereen is inmiddels op de hoogte per mail.

 17. 6

  Besluit

  Geen besluit.

  6.a.
  Straatlogo staat in het wijkakkoord 2024. Deze wordt weer opgepakt en staat ter monitoring weer  op de agenda. Willeke zoekt uit hoe de stand van zaken is rondom de exacte locaties.
  6.b.
  Koningsdag 27 april 2024 bezoek de burgemeester de wijkhub aan de Meyenhage. de volgende wijkraadsleden zullen om 11 uur aanwezig zijn: Giovanni, Zeliha, Isabel, Riet, Ozlem en Ben.
  6.c. Er wordt een mooie foto gemaakt van het buurtpreventieteam die compleet aanwezig is.

 18. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanweigheid.