Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kamru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 maart 2024 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

  aanwezig zijn 7 bewoners
  afwezige wijkraadsleden zijn Enes en Giovanni.


  Ben geeft aan dat hij 12 april geopereerd zal worden. Waarschijnlijk 2 weken afwezig.


  Rijnmond Actief groep is aanwezig en heeft nog geen contact gehad met de betrokken ambtenaar. Zeliha geeft aan een afspraak te maken na het overleg om inzichtelijk te krijgen wat er vanuit de wijkraad gedaan kan worden. De afspraak zal 9 april as plaatsvinden.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.
  Met toevoeging van Punt 4.c. benoemen van een nieuwe voorzitter voor 2024/2025.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Dit agenda punt is niet aan bod gekomen omdat de inspreker zich heeft afgemeld.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 28 februari 2024 wordt vastgesteld.

 7. 4.b

  Besluiten

  4.c. benoemen voorzitter 2024/2025
  Na de stemronde is er met 6-1 gestemd voor Zeliha Kumru. Zij zal aanblijven als voorzitter.

  Wijkraad gaat in zijn geheel akkoord met de bijdrage voor 2024 Keurmerk Veilig Ondernemen voor Park managent Charloisse Poort.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  Geen besluit.

  De conferentie Wijkraden aan Zet 23 maart 2024,  is een mooie conferentie geweest. Uitkomst is dat het  over het algemeen functioneren van de wijkraden nog niet optimaal is. En dat er ruimte is voor verbetering. Hierover zijn een aantal punten op papier gezet en verzameld. Deze punten worden in de gemeenteraadscommissie voorgelegd.

 10. 5.b

  Besluit

  Geen besluit.

  De casus rondom het Repair café wordt door netwerker Girolanda Costa Ramos in het Kendoe overleg behandeld. Rick Timmers is hierover geïnformeerd.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  De snelheid aan de Krabbedijkestraat wordt 9 april behandeld in het verkeersoverleg van de gemeente Rotterdam.
  Er ontstaat een discussie dat er een rotonde zou zijn toegezegd. Dit zal nog even verder uitgezocht moeten worden wanneer dit aangegeven zou zijn. (6 december popt op als datum).

 13. 6.b

  Vraag 1: Wat gebeurt er met scooters die niet in de hub geplaatst worden.. Boete?
  Antwoord 1: Voorlopig nog niet. Door middel van een ‘digitaal hekje’ (geofencing) trekken we een cirkel van 200m rondom de hub waar gebruikers niet kunnen parkeren. Hiermee zorgen we ervoor dat een steeds groter deel van het aanbod zich concentreert in de hubs. Dat betekent dat gebruikers buiten deze zones nog wel gewoon op de stoep kunnen parkeren. Door steeds meer hubs te plaatsen zorgen we ervoor dat een steeds groter deel van de deelscooters en deel(bak)fietsen netjes in de hubs geparkeerd worden.


  Vraag 2: En worden de scooters verzameld door de wijk heen en daar neer gezet? 
  Antwoord 2: Nee, zie ook bovenstaande antwoord. Gebruikers en aanbieders gaan dus wel zelf steeds vaker in de hubs parkeren. Ook worden scooters die uit reparatie terugkomen terug in de hubs geparkeerd.

  Besluit

  Geen besluit.

  Vraag 1: Wat gebeurt er met scooters die niet in de hub geplaatst worden.. Boete?
  Antwoord 1: Voorlopig nog niet. Door middel van een ‘digitaal hekje’ (geofencing) trekken we een cirkel van 200m rondom de hub waar gebruikers niet kunnen parkeren. Hiermee zorgen we ervoor dat een steeds groter deel van het aanbod zich concentreert in de hubs. Dat betekent dat gebruikers buiten deze zones nog wel gewoon op de stoep kunnen parkeren. Door steeds meer hubs te plaatsen zorgen we ervoor dat een steeds groter deel van de deelscooters en deel(bak)fietsen netjes in de hubs geparkeerd worden.


  Vraag 2: En worden de scooters verzameld door de wijk heen en daar neer gezet?
  Antwoord 2: Nee, zie ook bovenstaande antwoord. Gebruikers en aanbieders gaan dus wel zelf steeds vaker in de hubs parkeren. Ook worden scooters die uit reparatie terugkomen terug in de hubs geparkeerd.

 14. 6.c

  Besluit

  Geen Besluit.

  Het punt rondom het fietsen op Plein 1953 is besproken in het verkeersoverleg. Het gaat hier technisch gezien om een stoep dus voetganger en geen fietspad. Gezien de aanwezige winkels en fietsnietjes is het klaarblijkelijk logisch dat hier gefietst wordt .In het verleden is hier ook al eens naar gekeken. Binnen het gebiedsteam gaat Stadsbeheer nu verder kijken wat de meest wenselijke situatie is. Met borden of zonder. Uiteindelijk valt of staat dit met het gedrag van de mensen zelf en de handhaving hiervan.

 15. 6.d

  Bewoners bijeenkomsten in de tweede week van mei. Ata volgt in de brief deze komt per volgende week.

  Besluit

  Geen besluit.

  Invoering van betaald parkeren in Zuidwijk. Bewoners krijgen vanaf begin april een brief met daarin de data van invoering en data van aanvragen voor een parkeervergunning en of bezoekersvergunning. Ook zullen de data voor de bewonersbijeenkomsten genoemd worden in deze brief.

 16. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Denk mee met woonstad voor de organisatie van een lentefeest.
  Ik nodig jullie alvast uit om verder te praten over het organiseren van een feest in 2024 (voorkeur Lentefeest op Plein 1953 maar is dit haalbaar).
  Verder bespreken we dan het volgende:

  • Hoe geven wij gezamenlijk invulling aan dit feest. (mail in de bijlage)
  • Wie neemt welke rol op zich
  • Betrekken van zoveel mogelijk partners in de wijk.
  • Hoe trekken wij bewoners aan voor een ontmoeting/feest op het plein.
  • Benoemen/Bereiken van een gezamenlijk doel
  • Hoort er een thema te hangen aan dit feest
  • Prikken van een datum
  • Plan van Aanpak
  • Events partners betrekken (Lori !?!)/winkeliers kraampjes met eten?
  • Financiering
   Vraag is wie vanuit de wijkraad kan op 11 april aansluiten bij de 1e bijeenkomst om hierover te brainstormen?

  Op 16 april zal de beheer commissie van het Zorghotel voor de 1e keer samenkomen. Riet zal hierbij aansluiten.


  Op 17 april is de opening van het Krajicek veldje vraag is wie hierbij kan zijn.


  op 15 mei zal  de Wijkwethouder een informele wijkraadsvergadering bijwonen.


  en het wijkfeest van 1 juni zal in het eerstvolgende informele overleg behandeld worden. dit zal 11 april worden in plaats van 10 april. in veband met het suikerfeest verplaasen wij dit 1 dag.

 17. 8

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar komst.