Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28 februari 2024 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom.
  Afwezig : Ben Aafjes en Enes Zahin
  5 bewoners.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt na toevoeging van punt
  3b. inspreker Rijnmond Actiefgroep
  5f.  Mobiele wijkhub vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  De wijkraad wil graag meewerken om tot een passende oplossing te komen. eliha zal hierin het voortouw nemen.

  3.a. De heer Rick Timmer spreekt in namens het Repair café. rondom de vraag over het plaatsen van een bordje op de werf van Charlois. De Wijkraadscoördinator (WRC) zal Rick in contact brengen met de wijknetwerker Girolanda Costa Ramos van Pendrecht -Zuidwijk en stadsbeheer Guido van Leeuwensteijn. Zie bijlage van inspreker. Als Kendoe overleg doorgaat wordt dit punt ingebracht op 29-03-2024.
  tekst van inspreker zie bijlage (scan).


  3.b. Henk en Marga van Eerden rondom de Rijnmond actief groep spreken in. Zij hebben na het vertrek van de Larenkamp het complex verkregen aan de Aldenkamp. Dit complex bied ruimte aan diverse partijen en groeien uit hun voegen. De Rijnmond actief groep bied veel werkgelegenheid aan vele vrijwilligers uit de buurt. Het pand is in een niet zo beste staat en vraagt om een verbouwing. De vraag is hoe de Rijnmond actief groep een bijdrage kan verkrijgen om de verbouwing te realiseren.  Omdat Stichting Rijnmond momenteel naast de diverse sportactiviteiten ook activiteiten heeft in sociaal-maatschappelijke projecten (kledingbeurs, klussendienst, e.d.) daarom de pitch in de wijkraad.
  De wijkraad wil graag meewerken om tot een passende oplossing te komen.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst wordt vastgesteld en ter ondertekening aangeboden aan gebied Charlois.

 7. 4.b

  Besluit

  Het oplegstuk Kerst op Slinge wordt vastgesteld en ter ondertekening aangeboden aan Gebied Charlois.

 8. 4.c

  Besluit

  Besluitenlijst wordt vastgesteld en ter ondertekeing aangeboden aan Gebied Charlois.

 9. 4.d

  Besluit

  Wijkverslag 2023 wordt vastgesteld en ter ondertekening aangeboden aan Gebied Charlois.

 10. 4.e

  Besluit

  De Meet & Greet bijeenkomsten van 2024 worden vastgesteld op de volgende data.
  13 juni en 21 november van 16.00 uur tot 18.00 uur.

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  Besluit

  JAP 2024 wordt nog een keer besproken en is in concept ter kennisgeving aangenomen.

 13. 5.b

  Besluit

  Geen besluit.

  Coördinator Ruud WIllems geeft aan dat het goed gaat met het opzetten van het buurtpreventieteam. De samenwerking tussen partners, politie, T&H, Veilig en de bewoners is top. Inmiddels vormen 10 actieve bewoners 1 team die verschillende trainingen gaan volgen om vervolgens operationeel te kunnen gaan.

 14. 5.c

  Besluit

  Schuift door naar volgende vergadering.

 15. 5.d

  Besluit

  Geen besluit.

  Er wordt nog gewacht op de evaluatie. Onderwerp blijft op de agenda staan.

 16. 5.e

  Besluiten

  5.f. Mobiele wijkhub
  5.f. Geen besluit

  5.f. Mobiele wijkhub.
  5.f. Mobiele wijkhub zal twee keer per week in de wijk staan. Start op 5 maart aan de Schere. De mobiele Hub is aanwezig op  dinsdag aan de Schere van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag op de Nederhorst hoek Havikshorst van 14.00 uur tot 16.00 uur.

  Door afwezigheid van Enes Sahin, schuift dit punt door naar de volgende vergadering.

 17. 6
  Ter informatie:
 18. 6.a

  Besluit

  Er wordt in de vergadering besloten dat Ozlem aan Isabel gekoppekd zal worden rondom het wijkfeest van 1 juni. Dit vanwege de tijdsdruk.

  Het wijkfeest zal via een bewonersinitiatief aangevraagd worden.

 19. 7

  Besluit

  Geen besluit.

 20. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.