Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Mathenesse (formeel)

Formele Bijeenkomst wijkraad Mathenesse

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Inloop/De Kombuis, Bulgaarsestraat 4

Voorzitter
Erica van Engel
Toelichting

Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: Erica van Engel (voorzitter)
  Oksana Savchuk
  Miro Schäfer
  Wouter Zuidema


  Afwezig:
  Eunike Ulmasembun
  Nicolas Kühn


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 6

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Bewoonster Willy Bakker (Koggestraat 30) wil elk kwartaal een gesprek organiseren met tuinbezitters uit straten rond de Schepenstraat. Stelt voor om de Struikrovers in te schakelen om struiken in de buurt te behouden. Bewoonster merkt op dat Anda Noordhuis van OpzoomerMee groenteams opzet en dat dit wellicht een idee is voor Mathenesse.
  Bewoonster merkt vervolgens op dat er buitenslapers zijn in de wijk. Wijkmanager geeft aan dat Stichting Ontmoeting op de hoogte is en contact probeert te leggen met de buitenslapers. Wijkraad stelt dat groen en buitenruimte het thema gaat worden van de openbare vergadering van maart 2023. Wijkmanager wil vertegenwoordiging afdeling stadsbeheer uitnodigen voor die bijeenkomst.


  Bewoner Dilip de Gruijter vraagt wat de status is van het groenberaad dat 2,5 jaar geleden in de wijk is opgericht, en wat er geworden is van het destijds toegezegde bijenlint. Wijkmanager stelt dat dit beraad slechts kort heeft bestaan, maar dat er wel een start is gemaakt met de aanleg van het bijenlint. Wijkraad maakt duidelijk dat er aandacht gevraagd wordt voor groenvoorzieningen in de wijk in het wijkakkoord.
  Bewoner vraagt vervolgens of de hoge doorstroming in de wijk is opgenomen in het wijkakkoord. Wijkraad stelt dat in het wijkakkoord is opgenomen dat zij streven naar meer ontmoetingsplekken in de wijk, om daarmee doorstroming in te perken.


  Bewoonster Joke vraagt of de binnentuinen in het Witte Dorp meegenomen worden als de grond in het Witte Dorp opgehoogd wordt. Wijkraad stelt dat is toegezegd.

 4. 4
  Ter informatie
 5. 4.a

  Wijkmanager geeft toelichting op procedure aanvraag en toekenning zoals die in 2023 geldt.

 6. 4.b

  Voorziet geeft toelichting op status wijkprogramma en de relatie tot het wijkakkoord.

 7. 4.c

  Wijkmanager geeft toelichting op het Plan Toekomstvast Tramnet en de mogelijkheid dat daardoor tramlijn 4 opgeheven wordt.

 8. 5

  Lisette Groen, Gebiedsaccountmanager Stadsontwikkeling, leidt de plannen rond Merwe-Vierhavens (M4H) in.

 9. 5.a
  Bestemmingsplan M4H, door Meriël Huizer
 10. 5.b

  Geelhoed stelt dat er in maart een nieuwe informatieavond volgt.
  Wijkraad stelt dat er in de plannen voldoende ruimte moet zijn voor de toegankelijkheid van de nieuwbouw voor hulpdiensten.
  Bewoners stellen dat de grondwaterstand in het gebied aandacht behoeft. Geelhoed stelt dat daar aandacht voor zal zijn tijdens de informatiebijeenkomst in maart.
  Bewoners vragen of er een voetgangersbrug mogelijk is over de Schiedamseweg. Geelhoed stelt dat er wel zebrapaden met stoplichten komen voor voetgangers.

 11. 5.c

  Wijkraad dringt aan op een klankbordgroep voor M4H, waarin de wijkraad vertegenwoordigd wil zijn.

 12. 6
  Wat verder ter tafel komt
 13. 6.a

  Agendapunt niet behandeld.

 14. 7

  Wijkraad spreekt wens uit om van Vreelust een park te maken.

 15. 8
  Sluiting