Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Mathenesse (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Mathenesse

dinsdag 28 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Inloop/De Kombuis, Bulgaarsestraat 4

Voorzitter
Mieke de Leeuw
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadcoördinator via ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Alexandra Bădescu
  Andro Wittenberg
  Daan Salomone
  Wouter Zuidema
  Sofrani Jozefzoon
  Francisca Monteiro (aspirant lid)


  Ook aanwezig:
  Mieke de Leeuw (wijkmanager en voorzitter)
  Lot Mertens (Stadsluisteraar)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)

 2. 2

  Dit is de eerste openbare vergadering van wijkraad Mathenesse in deze nieuwe samenstelling. Wouter Zuidema is het enige lid dat is gebleven. Alexandra Bădescu, Andro Wittenberg, Daan Salomone en Sofrani Jozefzoon zijn benoemd als nieuwe leden. Francisca Monteiro is nog aspirant-lid dat naar alle waarschijnlijkheid binnenkort beëdigd mag worden. Een zevende lid van de wijkraad wordt nog gezocht. Na loting worden daarvoor willekeurige wijkbewoners benaderd.

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Geen

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

  De wijkraad besluit over zes bewonersinitiatieven (die gedeeltelijk al hebben plaatsgevonden).

  Aanvraag Bedrag
  Halloween witte dorp € 695,-
  Halloween optocht € 825,-
  Kerstlunch 55plus € 2.160,-
  Oliebollenbingo € 1.000,-
  Sinterklaas intocht € 2.000,-
  Kerstfeest Poelsflat € 2.200,-

  Besluiten

  Aanvraag 'Halloween optocht' gehonoreerd

  Aanvraag 'Halloween witte dorp' gehonoreerd

  Aanvraag 'Kerstfeest Poelsflat' gehonoreerd

  Aanvraag 'Kerstlunch 55plus' gehonoreerd

  Aanvraag 'Oliebollenbingo' gehonoreerd

  Aanvraag 'Sinterklaas intocht' gehonoreerd

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Te gast: Marco Stout en Kate Spierings, beide senior adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam
  Inleiding:
  In de Wijkaanpak Mobiliteit hebben we de afgelopen drie maanden een 'foto van de wijk' gemaakt. Dat is een uitvoerig dataonderzoek en een straatonderzoek naar mobiliteit met ca. 120 bewoners en ondernemers in de wijk. Hoe reis je door de wijk en in de stad? Hoe kan het fijner en beter? Hoe staat het er nu voor in Oud-Mathenesse en het Witte Dorp? We presenteren graag de belangrijkste uitkomsten aan jullie.


  Wijkraad overweegt naar aanleiding van de presentatie verschillende mobiliteits-punten op te nemen in een toekomstig jaaractieplan.


  De presentatie zal later aan deze vergadering toegevoegd worden.

 10. 7

  Brief aan wethouder Mohamed-Hoesein over Voedselbank is ingestuurd mede namens wijkraad Mathenesse.
  Wethouder Mohamed-Hoesein heeft inmiddels gereageerd op vergelijkbare vragen uit de gemeenteraad, en gaat in dit antwoord mee met het voornaamste advies van de wijkraden.
  Brief en antwoord in bijlagen.

 11. 8

  - Francisca Monteiro: kan er in de aanpak wijkmobiliteit rekening gehouden met bewoners die vroeg naar hun werk moeten en daarbij afhankelijk zijn van openbaar vervoer? Ik ga 04:15 van huis en zou dan graag gebruikmaken van het openbaar vervoer.


  - Wouter Zuidema: ik kijk erg uit naar het vervolg van de presentatie over wijkmobiliteit. Welke maatregelen zullen er genomen worden?


  - Daan Salomone: meldingen via de MeldR-app worden te laat opgepakt. Vooral meldingen over vuil. Deze kunnen ook gemeld worden bij wijkconciërge Esther van der Sluijs (06-30540328 - e.vandersluijs1@rotterdam.nl). Wijkraad wil thema-avond met Stadsbeheer over vuilophalen.


  - Alexandra Bădescu: wat houdt de verkeersaso-aanpak van wethouder Karremans rondom geluidshinder in? Zie bijlagen. Wijkraad vraagt om geluidsmeter in Mathenesse.


  - Bewoner: ik hoor slecht, kan er voortaan van een geluidsinstallatie gebruikgemaakt worden?

 12. 9

  Voorzitter sluit de vergadering