Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Mathenesse (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Mathenesse

dinsdag 23 mei 2023

19:00 - 22:00
Locatie

De Inloop/De Kombuis, Bulgaarsestraat 4

Voorzitter
Erica van Engel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk tot 23 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadcoördinator via dgh.schmidt@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: Erica van Engel (voorzitter)
                     Oksana Savchuk
                     Niko Kuhn
                     Wouter Zuidema
  Afwezig: Miro Schafer 
  Bezoekers aantallen: 15


  Miro Schafer heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Dit houdt in dat er nu voor drie kandidaten een plek beschikbaar is.

 2. 2

  Wijkagent Mirjam verteld over preventie mbt inbraakpreventie bij woningen en auto's en financiële fraude.
  Bij verdachte situaties of vragen mag Mirjam altijd gemaild worden. mirjam.kroese@politie.nl


  Dominique verteld over de MeldR-app, deelt verschillende folders met bezoekers, waar verschillende tips op staan.

 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4

  Bij Cafe Halfweg zijn de terras delen verwijderd. Er zal geen horeca voor terugkomen. Weet iemand wat er hier voor terug komt? Wijkmanager Mieke geeft aan dat zij hoopt volgende maand hierover meer kan delen. 


  Bewoners zijn erg benieuwd wat er zal komen op de plek waar de Utrechtse tandarts zou komen.


  Het kodakhuisje is beschilderd


  Er is een huiskamerconcert op 11 juni om 14:uur in het Witte dorp hof


  De aanhanger is verwijderd waar vorige maand over geklaagd werd door een bewoonster. Ze is erg blij. 


  Het Witte dorp is het bomplein opgeknapt, bewoners zijn erg blij.


  27 juni zal er een lentefeest zijn in de wijk.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a
  Vaststellen besluitenlijst d.d. ……. 2022
 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 7
  Ter informatie:
 9. 7.a

  Er is een nieuwe aanvraag binnen. De wijkraad is op dit moment niet positief en zal een gesprek aangaan met Charlotte (wijknetwerker) voor verdere informatie.

 10. 8
  Rondvraag
 11. 9
  Sluiting