Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Mathenesse (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Mathenesse

dinsdag 27 juni 2023

19:00 - 22:00
Locatie

De Inloop/De Kombuis, Bulgaarsestraat 4

Voorzitter
Erica van Engel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadcoördinator via dgh.schmidt@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: 
  Erica van Engel (voorzitter)
  Nikolas Kuhn
  Oksana Savchuk
  Wouter Zuidema


  Aantal bezoekers: 24

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Bewoner 1:
  *verkeersoverlast Franselaan -
  *Overlast bij nieuwe winkel in de straat


  Wijkbewoners hebben een brief ontvangen dat statushouders op de boot in Mathenesse worden ondergebracht. Bewoner geeft aan het nieuuw eerst op tv Rijnmond bekend gemaakt werd voordat zij de brief hebben ontvangen. ( niet iedereen heeft een brief ontvangen, sommige hebben via email bericht ontvangen)
  Wijkmanager geeft aan dat heel de wijk op de hoogte gesteld zou worden; zij gaat uitzoeken hoe er geïnformeerd is. 


  Bewoner 2:
  Woongenot in Zweedse straat is weg en er is veel agressie in de straat. Bewoner zit met haar handen in het haar. 
  Voorzitter geeft aan dat de Stadsmarinier hiervan op de hoogte is en er mee actief is.

 4. 4
  Ter informatie:
 5. 4.a

 6. 5
  Hoofdthema: Communicatie
 7. 5.a
  Presentatie wijkkrant
 8. 5.b

  hoe gaat het bij de drie wijkraden in Delfshaven op beeld vastgelegd...
  Complicatie van afgelopen jaar.

 9. 6
  Ter besluitvorming:
 10. 6.a

  De wijkraad heeft uiteindelijk positief advies gegeven voor de bewonersinitiatief aanvraag eetcafe omwd.
  De wijkraad is van mening dat een degelijk initiatief bij de welzijnspartij hoort. Maar ziet het belang van het initiatief in. Belangrijk is dat het gesprek wordt gevoerd over de regels mbt de bewonersinitiatieven.

  Besluit

  De wijkraad adviseert positief op de bewonersinitiatief Eetcafe omwd

 11. 7
  wat verder ter tafel komt
 12. 7.a

  1 kandidaat heeft ja gezegd, papieren zijn aangeleverd en worden op dit moment getoetst
  1 kandidaat heeft ja gezegd, moet papieren nog aanleveren
  We zijn nog op zoek naar kandidaat nummer 3

 13. 7.b
  Wijkraad met reces juli en augustus. 26 september is de eerst volgende bijeenkomst, thema wijkaccoord
 14. 8
  Sluiting