Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Afrikaanderwijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Afrikaanderwijk

maandag 20 februari 2023

20:00
Locatie

't Klooster, Afrikaanderplein 7, 3072 EA Rotterdam

Voorzitter
Ismail Adsalmiş
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20-2-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Mededelingen:
  - Wijkraadslid Mariella Waterberg heeft zich afgemeld.
  - Wijkraadslid Ruben Arnhem geeft aan dat het wijkverslag is opgesteld en gedeeld zal worden met de wijkraad.

 3. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld met toevoeging van enkele agendapunten.

 4. 3

  Aisha:
  Er is geen verlichting in het speeltuintje in de Herman Costerstraat. Vooral in de wintertijden voelt het er onveilig aangezien het al om 17 uur donker wordt. Is het mogelijk om verlichting te krijgen in het speeltuintje?


  Hans Zoon:

  • Staking reiniging, aantal vrijwilligers die het Afrikaanderplein wilden opruimen zijn tegen gehouden door stakers.
  • ’t Klooster is in de avond niet geopend. Toegankelijkheid van de openbare bijeenkomst is daardoor niet optimaal.
  • Koningsdag, wie organiseert het? Hoe worden bewoners en organisaties betrokken.
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Wijkraadslid Ruben Arnhem stelt voor om het vastleggen van het vergaderschema uit te stellen tot er uitsluitsel is van de wethouder over het vergaderen in een religieuze instelling.
  5 wijkraadsleden zijn tegen het uitstellen van dit besluit, de indiener van het voorstel blijft bij zijn standpunt.

  Besluit

  Het vergaderschema 2023 is vastgesteld.

  - Wijkraadslid Ruben Arnhem onthoudt zich van stemmen. Hij geeft aan te staan voor neutrale vergaderlocaties en dat een religieuze instelling/vereniging geen neutraliteit uitstraalt.
  - Wijkraadsleden Awais Hassan & Ramazan Kiliç stemmen voor, indien de locaties voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door de gemeente.
  - Wijkraadsleden Ismail Adsalmiş, Lahoucine Amrins & Sultan Bağlikol-Korkut stemmen voor.

 7. 4.b

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 23-01-2022 is vastgesteld.

 8. 4.c

  Besluit

  De wijkraad besluit om op het voorstel in te gaan en het advies ook te ondertekenen.

  Wijkraadslid Ruben Arnhem geeft aan dat hij ruimte voor nieuwbouw belangrijk vindt en daarom tegen stemt.
  Wijkraadsleden Ramazan Kiliç, Awais Hassan, Ismail Adsalmiş & Sultan Bağlikol-Korkut stemmen voor.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  De klankbordgroep Roseknoop wordt als positief ervaren, er worden veel vragen en punten ingebracht. Deze worden ook serieus genomen.

 11. 5.b

  Het is voor bewoners onduidelijk waarom de Herman Costerstraat valt on de de stop & shop regeling, aangezien het geen winkelstraat is.

 12. 5.c

  Het is voor de wijkraad waarom de marktkramen een hele dag van te voren worden opgebouwd. Kan dit niet tussen 17:00 & 21:00 op de dinsdag en vrijdag avond?

 13. 5.d

  Dhr Alblas, maakt in de wijk veel schoon. Marktkooplieden doen hun behoefte in plastic zakjes en gooien dat over het hek in het park. Het AD is er mee bezig om een groter artikel te schrijven. De afrikaandermarkt krijgt hierdoor ook een slechte naam.

 14. 5.e

  Er wordt een beeld geschetst dat er weinig tot niet gehandhaafd op foutparkeerders en stilstaande auto's die het doorgaand verkeer blokkeren.

 15. 5.f

  Dit punt is besproken in gesprek van bewoners en SO, waaruit geen alternatieven zijn gekomen.
  De wijkraad is voornemens een brandbrief te schrijven richting te wethouder.

  Besluit

  De wijkraad stelt unaniem vast om de Brandbrief Onveilige verkeerssituatie Leeuwenkuil uit te te sturen.

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 6.a

  In de afgelopen maand zijn er twee bewonersinitiatieven ingediend en gehonoreerd:
  - Ontmoeting van bewoners in de Afrikaanderwijk
  - Bruiloft voor vrouwen

 18. 7
  Rondvraag
 19. 8
  Sluiting