Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Afrikaanderwijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Afrikaanderwijk

maandag 28 augustus 2023

20:00
Locatie

Checkpoint de Arend, Kaapstraat 34, 3072 PH Rotterdam

Voorzitter
Sultan Ba─člikol-Korkut
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-08-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  • Art Zegelaar: Talentshow 17 september

  Buurt Talent show, iedereen is welkom.
  Op zoek naar talenten van buitenlandse culturen, daar is weinig kennis van bij de organisatoren.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 19 juni 2023 is vastgesteld

 6. 4.b

  Besluit

  De wijkraad besluit dat de wijkmanager gemachtigd wordt om de uiteindelijke beslissing te nemen met betrekking tot kleine bewonersinitiatieven, waarbij advies wordt ingewonnen bij de wijknetwerker. De wijkraad behoudt het recht op inzage in alle voorgestelde initiatieven en heeft de bevoegdheid om haar standpunt kenbaar te maken indien zij zich niet kan vinden in de beslissing van de wijkmanager. In het geval van een verschil van mening tussen de wijkmanager en de wijkraad, zal er een gezamenlijk overleg plaatsvinden.  Voor wat betreft grote bewonersinitiatieven, zullen deze worden voorgelegd aan de informele bijeenkomst voor bespreking. Het uiteindelijke besluit over deze grote initiatieven zal worden genomen tijdens de openbare bijeenkomst.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Afgevaardigde van de wijkraad zal in gesprek treden met directieleden van Stadsbeheer. Hierna zullen de vervolgstappen besproken worden.

 9. 5.b

  De wijkraad wil inspraak bij het totstandkoming van de invulling van de pilaren.

 10. 5.c

  De Laan op Zuid zal 4 weken van te voren open gesteld worden.

 11. 5.d

  • Prullenbak plaatsen bij speelplaats van de Da Costa school.
  • Fietsnietjes plaatsen bij De la Reystraat.
  • Struiken verwijderen bij De la Reystraat. Dit zorgt voor veel rattenoverlast.

  De wijkraadsleden zullen samen met de wijk of gebiedsregisseur een schouw lopen.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  De wijkraad wil graag geïnformeerd worden als festivals of grote evenementen worden georganiseerd in de wijk waar vergunningen voor worden afgegeven.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting