Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Afrikaanderwijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Afrikaanderwijk

maandag 22 mei 2023

20:00
Locatie

Speeltuinvereniging Afrikaanderplein, Afrikaanderplein 38, 3072 EC Rotterdam

Voorzitter
Sultan Bağlikol-Korkut
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  • Bewoner uit zorgen over het ontbreken van gratis koffie/thee voor ouderen in het Huis van de wijk. Een medewerker van Sol en de wijkmanager reageren dat er tot 12:00 gratis koffie/thee is en dat er altijd gratis koffie/thee is bij een activiteit.  
  • Bewoner zou willen dat mantelzorgers meer in het zonnetje worden gezet. De wijkraad reageert dat meneer bij Sol kan aankloppen en eventueel zelf een bewonersinitiatief kan organiseren.  In de nieuwe aanbesteding voor de welzijnsopdracht staat niet de opdracht voor het organiseren van evenementen om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Een medewerker van Sol legt uit dat zij veel activiteiten voor vrijwilligers organiseren. Bewoner wordt in contact gebracht met de medewerker van Sol en de wijkmanager.
  • Bewoner uit zorgen over te weinig prullenbakken op een bepaalde locatie.  Wordt opgepakt door wijkmanager/wijknetwerker. 
  • Bewoner geeft ook aan zich zorgen te maken over bewoners die brieven niet kunnen lezen. Medewerker van Sol geeft aan daar bewoners mee te helpen en ook bewonersbezoeken te doen als bewoners dit niet mobiel zijn dit aanvragen. 
  • Bewoner heeft een klacht over de vraagwijzer. De wijkmanager gaat actie ondernemen om voor bewoners meer duidelijk te scheppen over het verschil tussen vragen voor de Vraagwijzer en vragen voor Sol.
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Wordt besproken tijdens de volgende informele vergadering

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Is er animo voor een jeugd/jongerenraad? Vergelijkbaar met de jeugdraad van wijk Feijenoord. Bij voldoende animo verder onderzoek naar het model van Feijenoord (inclusief de kosten) en een plan voor Afrikaanderwijk maken.

  Besluit

  De wijkraad is enthousiast over een jeugd/jongerenraad en besluit dit verder te willen onderzoeken

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Besluit

  • Alle wijkraadsleden zijn (vanaf verschillende tijden) aanwezig.
  • De wijkraad deelt bloemetjes uit aan bewoners.
  • De wijkraad wordt geintervieuwd en deelt de flyer over het wijkplan uit.
  • Er wordt een quiz over de wijk georganiseerd voor bewoners.
 11. 6.b

  Besluit

  Er liggen twee aanvragen voor grote bewonersinitiatieven. Deze aanvragen worden tijdens de volgende informele vergadering door de wijknetwerker toegelicht en daar wordt met de wijkraad het gesprek over gevoerd.

 12. 7

  Besluit

  • Vraag wordt gesteld wat de status is van het het van het Afrikaanderpark. Wijkmanager vertelt bezig te zijn met een plan om (een deel van) het hek te verwijderen.
  • Wijkmanager ligt toe dat Wethouder Simons met raadsleden op 14 juni naar de Afrikaandermarkt komt. Het zou goed zijn als er wijkraadsleden aanwezig zijn. Wijkraad besluit ter voorbereiding hun visie op de Afrikaandermarkt richting het college en de raad te sturen. 
  • Wens voor extra prullenbakken bij de Costa School, wijkmanager pakt dit verder op.
  • Er worden vaak in de ochtend daklozen aangetroffen in het Afrikaanderpark, de wijkmanager maakt een melding.
  • Eigenaren van auto’s plakken kentekens af, wijkmanager pakt dit verder op.
  • Voorstel van de voorzitter is om elke vergadering één van de vijf speerpunten te behandelen. Eerst op de informele en dan op de formele vergadering. Dit idee wordt verder besproken op de volgende informele vergadering.
 13. 8
  Sluiting