Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Nesselande (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 24 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Nesselande

Voorzitter
Jan Lemmers
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Toezegging tot een besluit te komen betreft behandelen bewoners initiatieven

 3. 3

  Concept besluit volgt als bijlage

  Besluit

  Besluit is zoals in de bijlagen vastgesteld.

 4. 4
  Thema Verkeer
 5. 4.a

  De wijkraad Nesselande, wil de punten uit het wijkakkoord en het jaaractieplan, doormiddel van themabijeenkomsten bespreken met bewoners. Deze keer gaan we in op de diverse verkeersonderwerpen.


  Opgehaalde actiepunten Wijkmanager Nesselande:

  • Bemiddeling voor surfersopstapplaats. Deze week heb ik hierover de gesprekken.
  • Is er beschikbare informatie van verkeerstellingen in Nesselande (m.n. Maatveldseweg, sluipverkeer N219) ? Deze staat uit bij afdeling mobiliteit
  • Is de gemeente Rotterdam aangehaakt bij het regionale overleg van het 5e dorp? Vraag staat uit bij mobiliteit
  • Verder zijn er 3 vragen aan mij gesteld door bewoners:
   • bebording 30 km zone, bordenplan is gecommuniceerd met bewoner
   • vraag over verkeerssituatie bij het bedrijventerrein (vrachtwagenparkeren, vrachtwagens over laan van magisch realisme), uitgezet in verkeersoverleg
   • Vraag over extra parkeergelegenheid bij Charley Toorop singel (rand Nesselande / Zevenkamp), vraag uitgezet bij verkeersoverleg
 6. 4.b

  De wijkraad heeft de verkeerskundige Hessel ten Kortenaar van de gemeente Rotterdam uitgenodigd toelichting te geven op o.a.:

  • Welke verkeersinitiatieven zijn er gepland, uitgevoerd en hoe worden deze geëvalueerd
  • Ontsluiting Nesselande

  Maatveldseweg, discussie over open houden / sluiten?


  Is het verkeersmodel aangepast, wijkraad ontvangt graag de cijfers, een nieuwe nulmeting mogelijk richting de toekomst.


  Is er sluipverkeer? – met name vrachtverkeer A12 – A20?


  Bespreekbaar maken mogelijke opening Wollefoppenweg – herinrichting?


  N 219, 5e dorp – wat is het effect op verkeersdrukte in Nesselande


  Wijkraad zou graag meer informatie, SO gebiedscoördinator informeel
  uitnodigen

  • Verkeersoverleg, wat gebeurd daar

  Wijkraad wil graag invloed en kennis over de beslissingen die in het
  verkeersoverleg worden genomen.


  Zijn signalen vanuit de meld R-App gebruik in het verkeersoverleg.

  • Inrichting 30 km gebieden

  Verzoek meer 30 km borden


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


  De verkeerskundige geeft toelichting over de algemene stand van zaken betreft:
  - Bouwverkeer
  - Verkeershubs
  - Kretalaan west – parkeervoorzieningen
  - Paaltje windsurfers
  (wijkraad ziet graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen)

 7. 4.c

  De wijkraad heeft de Wijkhandhavers Mathias Danner en Kristian Schanke  van Toezicht & Handhaving uitgenodigd toelichting te geven op o.a.:

  • Bevoegdheden
  • Prioriteiten
  • Meldingen bewoners
  • Relatie met Politie
  • Bezetting Nesselande
 8. 4.d

  De wijkraad nodigt bewoners uit om mee te praten over hun ervaringen op het gebied van verkeer in en om Nesselande
  Heer Bouman, waarom wordt er zoveel gefietst, gebromd etc. op de stoep
  Heer Daniels, vragen over parkeerdruk Charlie Tooropsingel
  Heer Stolk, Kosboulevard , hoe zit het met de knip
  Mevrouw Kamps, onveilige situatie fietsers
  Mevrouw v d Voort, foutparkeren op de hoek van de straat
  Mevrouw Wijtenburg, hinder vrachtwagens
  Mevrouw van Ling, fietspad strand pad, bord alleen voor fietsers

 9. 5
  Inspreken bewoners
 10. 6
  Ingekomen stukken
 11. 7
  Rondvraag en sluiting