Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Nesselande (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Nesselande

Voorzitter
Jan Lemmers
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 06-06 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Op dit moment hebben nog geen bewoners zich aangemeld om in te spreken.

 3. 3

  Voor 2024 staan diverse speeltuinen in Nesselande op de planning om opgeknapt te worden.
  Het gaat om 3 gebieden:

  • Waterwijk
  • Georges Vantongerloohof
  • Rietveldpark

  Medewerkers van de gemeente (afdeling Stadsbeheer) nemen de wijkraad en bewoners mee in de plannen/ proces voor de participatie.
  Ook halen zij graag de eerste behoeftes en wensen op vanuit de bewoners.

  Besluiten

  Stadsbeheer stuurt de planning voor het verspreidingsgebied van de uitnodiging participatie, zodat de wijkraad daarop kan adviseren.

  Stadsbeheer stuurt regelmatig een update betreft deze projecten naar de wijkraad.


  Planning 2023/2024:
  Participatie -> juni-juli
  Ontwerpfase (voorlopig ontwerp) ->  juli-sept
  Terugkoppeling aan bewoners ->  sept-okt
  Ontwerp (definitief) - > uiterlijk dec 2023


  Realisatie 2024

 4. 4

  De wijkraad bespreekt met de wijkmanager de stand van zaken betreft het JaarActiePlan 2023.

  Besluiten

  4 mnd rapportage is besproken met wijkraad en wijkmanager.
  Wijkraad heeft deze voor kennisgeving aangenomen.

  André Paans zal bij de clusters van de gemeente opvragen wat de planning is voor de uitvoering van de acties.

  Sabrina Ong-Aban vraagt meer informatie op betreft actie 1.2.1 bij directie veilig naar de stand van zaken.

 5. 5

 6. 6

  Ingekomen stukken worden nog toegevoegd

 7. 7
  Rondvraag en sluiting