Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Nesselande (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 28 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de Wijk Nesselande

Voorzitter
Jan Lemmers
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-03 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 2. 2

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 14 februari 2023 is als in de bijlage vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Carlijn Vervoort (directie veilig) en Sebastiaan Coenen (politie) sluiten aan bij de wijkraadvergadering om kennis te maken en te vertellen over het werk van directie veilig en politie,

 4. 4
  Inspreken bewoners
 5. 4.a

  Besluit

  Sebas van Look spreekt namens de winkeliersvereniging.
  Er is veel verkeer op het plein, terwijl dat voetgangersgebied is. Het gaat voornamelijk om post bezorgers.
  Paaltjes zijn verwijderd en nog niet terug geplaatst, bij vier ingangen kan verkeer het plein op.
  - Wijkmanager, André Paans, geeft aan dat hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit aan te pakken.


  Ook vraagt Sebas van Look aandacht voor overlast door jeugd in de parkeergarage.
  - Wijkmanager, André Paans, geeft aan dat het de taak is van de gemeente om het openbare deel goed onderhouden. André Paans gaat hier achteraan.


  De wijkraad houdt het nadrukkelijk in de gaten en kijkt wat een bijdrage hierin vanuit de wijkraad kan zijn.

 6. 4.b

  Besluit

  Wachten al jaren op een mooi park wat beloofd is. En maakt zich zorgen over ontwikkelingen op gebied van parkeren.


  Besluit: De wijkraad heeft besloten de suggestie voor parkeren onder de hoogspanningsmasten uit het wijkactieplan ta halen.

 7. 4.c

  Besluit

  Bewoners zijn 3 jaar geleden, door SO, gevraagd om ideeën aan te leveren voor de inrichting van het groene gebied onder de hoogspanningsmasten. Er zijn ideeën aangeleverd. Daarna geen gevolg gekomen hierop.


  Besluit: De wijkraad heeft besloten de suggestie voor parkeren onder de hoogspanningsmasten uit het wijkactieplan ta halen.

 8. 4.d

  Besluit

  Er is niet eerder over dit onderwerp gesproken en niet over geparticipeerd door bewoners.
  Waarom meer parkeerplaatsen, waardoor er nog meer badgasten naar Nesselande komen, terwijl het al erg druk is.
  De wegen richting een parkeerplaats op deze plek zijn niet geschikt voor veel verkeer.
  Bestemmingsplan is een park, dus voor bewoners zal dit een heel ander uitzicht geven.


  Besluit: De wijkraad heeft besloten de suggestie voor parkeren onder de hoogspanningsmasten uit het wijkactieplan ta halen.

 9. 4.e

  Besluit

  De mede bewoners hebben het goed verwoord, er zijn geen verdere toevoegingen.
  In een jaaractieplan zouden geen suggesties moeten staan, maar alleen acties.


  Besluit: De wijkraad heeft besloten de suggestie voor parkeren onder de hoogspanningsmasten uit het wijkactieplan ta halen.

 10. 4.f

  Besluiten

  Onderschrijft opmerkingen van de andere insprekers.
  Vraagt de wijkraad het jaaractieplan te wijzigen en de suggestie van parkeren in dit gebied eruit te halen.


  Besluit: De wijkraad heeft besloten de suggestie voor parkeren onder de hoogspanningsmasten uit het wijkactieplan ta halen.

  Wijkmanager, André Paans, ligt toe dat er bij navraag bij Stadsontwikkeling blijkt dat er geen sprake is van plannen om het gebied onder de hoogspanningsmasten aan te wijzen als gebied om e parkeren.
  Planning voor ontwikkelen van het gebied staat op de planning voor na afronding van de bouw van Common green.


  De wijkraad zal toezien op een goede participatie door bewoners als het zover is.

 11. 5

  Besluit

  Marianne stelt zich voor en vertelt over het werk van gro-up buurtwerk in Nesselande.

 12. 6

  Ingekomen stukken worden nog toegevoegd

  Besluit

  Wijkraad gaat kijken of het lukt de 4 mei herdenking in de Nesselande te houden.

 13. 8

  Besluit

  Unaniem is Jan Lemmers gekozen tot voorzitter van de wijkraad Nesselande voor de periode van een jaar.

 14. 9

  Besluit

  Advies volkstuinen is als in bijlage bekrachtigd.

 15. 10

  Bijlage wordt nog toegevoegd

 16. 11

  Besluit

  Vanuit Nesselande wil Auke graag deelnemen in het bewonerspanel doorontwikkeling MeldR app. Laura geeft dit door aan ontwikkelteam MeldR.