Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Hillesluis

dinsdag 9 juli 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Adriaan Nimantsstraat 34/40, 3074 NG Rotterdam

Voorzitter
Bilal Saidi
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9-7- 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.

 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 5. 5

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 6. 5.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

 7. 5.b

 8. 6

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 9. 6.a

  • Mobiliteit
  • Stadsbeheer
 10. 7

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 11. 7.a

  De wijkraad Hillesluis besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven. Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.


  • Feestelijke vrijdagochtenden aan de Hillevliet

  • Ouderenontmoeting Breepleinkerk

  • Creaclub Hillesluis

  • Wijkfeest Hillesluis

  • Upgraden Van Malsenstraat project 24.6

 12. 7.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS


  Reacties op de adviezen van de wijkraad Hillesluis die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

  • Brief wethouder Simons, beantwoording ongevraagd advies Beheer en Leegstand Boulevard Zuid
 13. 8
  Rondvraag
 14. 9
  Sluiting