Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Hillesluis

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Maranathakerk, Hillevliet 116, 3074 KD Rotterdam

Voorzitter
B. Saidi
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-5-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.

 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

  • Dhr Din
  • Dhr Bok
 5. 5

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 6. 5.a

 7. 6

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 8. 7

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 9. 7.a

  De wijkraad Hillesluis besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven. Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.

  • Naailessen in de Maranathakerk

  • Kids Run 2024

  • Klassiek op Zuid Hillesluis

  • Zomermarkt

  • Thuis in je Huis - Theater op het Stichtseplein

  • Bingo bij Cultuurhuis Feijenoord

  • Parels van Hillesluis: De Orgelzolder

  • Vintage Modeshow Happy 2 Dress

 10. 7.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS


  Reacties op de adviezen van de wijkraad Hillesluis die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

  • Reactie wethouder Achbar Ongevraagd Advies "Pilot infopleinen Hillesluis"
 11. 8
  Rondvraag
 12. 9
  Sluiting