Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 8 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Hennie van Schaik
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8-7-2024 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Hennie van Schaik (plaatsvervangend voorzitter)
  Betty Hiwat
  Muzaffer Durmaz


  Afwezig:
  Jim Pedd
  Annedebora van Kooij


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: geen

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  - Ter kennisname: brief wethouder Zeegers aan Wijkraden en Dorpsraden - Rotterdamparticipatie actieplan Geluid (zie bijlage).
  - Buurt-BBQ voor tienjarig bestaan Tuin de Bajonet donderdag 18 juli, 13:00 uur (Bajonetstraat 160). De wijkraad is welkom.
  - Wijkraadsleden Hiwat, Durmaz en van Schaik bezochten Mandfest op 5 juli
  - Wijkraadsleden Hiwat, Durmaz en van Schaik bezochten Keti Koti

 4. 4

  Geen

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

  - Aanvraag 24-1037 Zomeractiviteiten (€ 1000,-)
  - Aanvraag 24-1044 Live @! wijkpark Oude Westen (€ 725,-)

  Besluiten

  De wijkraad kent € 1000,- toe voor aanvraag 24-1037 Zomeractiviteiten

  Aanwezige wijkraadsleden stemmen unaniem voor toekennen

  De wijkraad kent € 725,- voor aanvraag 24-1044 Live @! wijkpark Oude Westen

  De aanwezige leden van de wijkraad stemmen unaniem voor toekennen.
  De wijkraad merkt op dat het graag het logo van de wijkraad vermeld wil zien bij publicaties over het evenement.
  De wijkraad merkt bovendien op dat de vergoeding voor de in te huren DJ hoog is en dat de wijkraad daar bij een volgende aanvraag een lager bedrag voor toe zal kennen.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Er wordt momenteel gewerkt aan het Gerrit Sterkmandplein. Dit is een tijdelijke aanpassing. In 2025 wordt een definitief ontwerp gemaakt en aangelegd. De voorlopige aanpassing had al af moeten zijn, maar is door slecht weer nog niet af. De werkzaamheden zijn aan het einde van de huidige week klaar.
  - Wijkraadslid Hiwat meldt dat (het hout van) een basketbalbord nog kapot is en vraagt zich af of dit nog vervangen gaat worden.
  - Wijkraadslid Hiwat hoopt ook dat de twee voetbaldoelen nog geverfd worden. De verbleekte kleur van de borden detoneert nu erg met de nieuwe kleur van het plein.
  Hiwat gaat beide vragen stellen aan wijknetwerker Tom Warnik. Terugkoppeling via WhatsApp.

 10. 6.b

  - De wijkraad merkt op dat de herhaalde aanslagen in de van Speykstraat steeds op dezelfde plek in de straat zijn.
  Er is onlangs een mobiele camera in dit deel van de straat geplaatst.
  De wijkraad wil hierover vragen stellen aan accounthouder Directie Veilig Maurits Janmaat.

 11. 7

  - Van Schaik: er is onlangs een winkelruit ingegooid op de Nieuwe Binnenweg. Van Schaik wil hierover vragen stellen aan accounthouder Directie Veilig  Maurits Janmaat.
  - Van Schaik merkt op dat er (niet voor het eerst) geen bewoners zijn tijdens de openbare vergadering. De wijkraad concludeert dat een oproep via de Facebook-pagina van de wijkraad en die van WoW-Rotterdam met aankondiging van de openbare vergadering zou kunnen helpen (gebaseerd op ervaringen van andere wijkraden). Wijkraadslid Durmaz biedt aan dergelijke post te willen plaatsen. Post enkel plaatsen na afstemming met de voorzitter.

 12. 8

  De voorzitter sluit de vergadering