Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 10 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27-5-2024 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd
  Annedebora van Kooij
  Betty Hiwat
  Hennie van Schaik
  Muzaffer Durmaz


  Ook aanwezig:
  Jean-Paul Andela (technisch voorzitter)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 1

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Te gast: Tim de Haan, binnen de gemeenteraad lid van commissie BOFV (Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid) die zich daarmee onder andere bezighoudt met het wijkradenmodel. Samen met Mark Jongsma, griffie. De commissie wil elk jaar elke wijkraad bezoeken.
  Bedenking bij huidige model:
  - De Haan: wat vragen we van een wijkraad? Kunnen ze waarmaken wat we van de wijkraden vragen? Ook in hun verantwoordelijkheid naar bewoners toe.
  - Van Schaik geeft aan dat wijkraden moeite hebben om met ambtenaren in gesprek te raken. En dat het stadsbestuur slecht luistert naar de wijkraden.
  - Van Kooij nuanceert dat, maar geeft aan dat het lastig is om aan bewoners uit te leggen wat een wijkraad nu precies doet.
  - Pedd: de wijkraad heeft charme doordat de raad dichter bij bewoners staat, maar dat zorgt tegelijk voor afstand tot de gemeente. En gemeenteraadsleden zijn lastiger bereikbaar. In het huidige model is de wijkraad meer afhankelijk van de welwillendheid van ambtenaren en raadsleden.
  - Hiwat: het is nog erg zoeken. Vraagt aan de Haan: hoe zit het met het bestrijden van de woningnood de komende vier jaar?
  - Pedd vraagt aan de Haan: is er een opdracht meegegeven aan de wijkwethouders? De Haan: nee, we hebben geen eisen gesteld. Pedd: we horen weinig van de wijkwethouder en het eerste gesprek was kort en teleurstellend.
  Conclusie de Haan: deze wijkraad zit wat beleving betreft meer aan de negatieve kant van het spectrum.


  Van der Worm: merken de wijkraadsleden dat er iets aan opleiding gedaan wordt voor wijkraadsleden?
  Wijkraad: vooral in het begin, nu merken we daar weinig meer van (behalve voor voorzitters).
  Van Schaik: stelt voor om aan elk van de nog te loten twee nieuwe leden een zittend wijkraadslid te koppelen die een nieuw lid onder zijn of haar hoede neemt.


  De Haan: zou je je opnieuw verkiesbaar stellen?
  Pedd: nee, uit teleurstelling, maar ook omdat ik na acht jaar plaats wil maken.
  Daarnaast zou ik de wijkraden opheffen en de tijd nemen om na te denken over een nieuw model.
  Van Kooij: laat in de gemeenteraad vertegenwoordigers per wijk gekozen worden. Een beetje als het Britse systeem.


  Pedd: graag aandacht vanuit de gemeenteraad voor verkeersonveiligheid op de Nieuwe Binnenweg (en vergelijkbare straten). Hoe kunnen we dit op de politieke agenda krijgen? De Haan: daarom wordt er juist nu aan een verkeerscirculatieplan gewerkt (de Haan neemt hierover contact op met Pedd).


  Van der Worm: hoe ervaren jullie wijkakkoord en jaaractieplan?
  Van Kooij: teleurstellend. Zeker jaaractieplan is een tijdrovend en teleurstellend proces.


  Slotopmerkingen:
  Van Schaik: wijkraden willen meer ondersteuning. Wijkraadscoördinatoren hebben te veel werkdruk.

 4. 4

  - Zie bijlage 'Rotterdam gaat voor groen - de groenagenda 2023-2026'. Pagina 8, Rijhoutplein.
  Van Kooij: dit stuk is al eerder verspreid.
  - Wijkraadcoördinator: de kans is klein dat een verhuizing van de Chinese pagode uit het Euromastpark naar wijkpark Oude Westen door gaat. Een verhuizing naar Katendrecht is goedkoper en past binnen het beschikbare budget. Dat geldt niet voor een verhuizing naar wijkpark Oude Westen.

 5. 5

  Geen

 6. 6
  Ter besluitvorming:
 7. 6.a

  Als bijlage is de verkeerde besluitenlijst bijgevoegd (december 2023).
  Wijkraadcoördinator deelt de juiste en stelt voor deze schriftelijk af te doen.

 8. 7
  Ter bespreking:
 9. 7.a

  Wijkraad en bewoners zijn uitgenodigd voor bijeenkomst op woensdagavond 12 juni, 19:00 - 21:00 uur in Het Timmerhuis. Dit is de laatste kans voor wijkraad en bewoners om vragen te stellen over het verkeerscirculatieplan. Daarna krijgt de wijkraad nog gelegenheid (tot uiterlijk 9 juli) om advies te geven op de plannen.

 10. 7.b

  Alle wijkraden is gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven voor de opvolger van de huidige burgemeester. Deze moet uiterlijk 21 juni binnen zijn.
  Pedd: laten we de nieuwe burgemeester uitnodigen voor een bezoek aan de wijk en een blik te werpen op de wijk vanaf een hoog gelegen punt (bijvoorbeeld Paradijskerk). Pedd dient dit in als bijdrage van de wijkraad.

  Besluit

  De wijkraad stemt in met voorstel om de nieuwe burgemeester uit te nodigen voor een bezoek aan de wijk.

  Jim Pedd schrijft dit verzoek.

 11. 7.c

  Geen

 12. 7.d

  Besluit

  De wijkraad besluit de laatste openbare voor het zomerreces te houden op:
  - maandag 17 juni
  - maandag 8 juli

 13. 9

  Van Schaik: laten we vanuit de wijkraad een attentie geven aan de dame die altijd vrijwillig achter de bar staat in de Leeszaal.

 14. 10

  Voorzitter sluit de vergadering.