Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 8 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  - mevrouw Tafleur heeft zich bij de voorzitter gemeld om in te spreker over het door Rotterdam Festivals georganiseerde Krakti festival in de zomer van 2023

  Besluit

  Mevrouw Tafleur heeft een aantal punten om mee te nemen in de evaluatie van het Krakti festival:
  - De naam van het festival spreekt niet alle bewoners aan, omdat het een multicullturele wijk is (Krakti betekent kracht.)
  - Het festival had geen binding met de wijk.
  - Er was niet aan de bewoners gevraagd of ze wilden optreden of een kraam te hebben.
  - Het was erg duur, niet betaalbaar voor de meeste bewoners van Beverwaard.
  - Het was niet toegestaan om water mee te nemen, ook niet voor hele kleine kinderen (baby's).
  - Er waren heel veel kinderen in het park, maar er was niets te doen voor de kinderen.
  Conclusie: Bewoners hebben liever niet dat er een organisatie buiten Beverwaard een festival organiseert zonder de bewoners te betrekken.


  Wijkraad kan meegeven richting Rotterdam festivals, dat er bij dit soort festivals geen contact is met de wijk.
  Engracia Vliet neemt contact op met de organisator om de punten nogmaals door te geven.

 4. 4

 5. 4.a

  - de voorzitters van de wijkraden worden elk jaar opnieuw gekozen
  - de procedure wordt ter plekke uitgelegd door de wijkraadcoordinator 
  - kandidaten kunnen hun interesse in de vergadering kenbaar maken
  - De stemming is geheim.

  Besluit

  Het besluit een nieuwe voorzitter te kiezen wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

 6. 4.b

  Besluit

  Bij punt 3 is de wens om op korte termijn in gesprek te gaan met SB.
  Marja van Heijzen zal samen met Laura Scheublin de punten die gesproken moeten worden op papier zetten.

 7. 4.c

  onder voorbehoud

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Tabitha Clementina (Stadsontwikkeling), Lothar van der Zwan en mogelijk ook collega's Koen Merkens en Lisa Bloem praten de wijkraad bij over de planvorming van de Zuidpunt Beverwaard. Zij gaan ook in op de wijze waarop bewoners geïnformeerd zullen worden.

  Besluit

  De wijkraad vraagt aan SO of zij tijdig de bewoners informeren over de plannen.


  Er komt een inloop avond waar alle bewoners worden uitgenodigd.
  De wijkraad wordt gevraagd om mee te denken over het verspreidingsgebied van de uitnodiging.


  Medewerkers van SO geven, op korte termijn, informatie die de wijkraad kan delen met bewoners.

 10. 5.b

  - Rita heeft Lori Events gevraagd om een concept offerte voor een middag op 6 juli voor ongeveer 250 mensen met eten en vertier. 
  - er moet een plan van aanpak komen en een draaiboek.

  Besluit

  Alle wijkraadsleden reageren voor zondag 14 april 2024 op de offerte voor het zomerfeest.

 11. 5.c

  - 4 mei, de 3 IJsselmonde wijkraden leggen samen een krans voor de 4 mei herdenking. Wie wil deze vanuit de wijkraad Beverwaard meeleggen?

  Besluit

  Marja zal de krans leggen op 4 mei, Engracia komt ook.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

 14. 7

  Besluiten

  10 juni komt wijkwethouder Buijt in de wijkhub, Marja zal aanwezig zijn.

  Bianca neemt contact op met Ruud naar aanleiding van zijn mail betreft grofvuil pilot.

 15. 8
  Sluiting