Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 12 februari 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  afwezig: Aad en Latoya

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel aangehouden

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst zit er niet bij en wordt de volgende vergadering nog een keer voorgelegd voor akkoord

 5. 4.b

  Besluiten

  - Marja en Resul kunnen zich niet helemaal vinden in de 12-maandenrapportage. Krista wil specifiek weten waar hun vragen of bezwaren liggen. Iedereen wordt gevraagd uiterlijk 22 februari te reageren. De rapportage zal uiteindelijk met het wijkverslag aangeboden worden aan het college uiterlijk 26 februari

  - result maakt het voorwoord af in het wijkverslag

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Anneli Huber van Stadsbeheer komt de wijkraad bijpraten over de geplande uitrol van GFE wijkcontainers. Mark Harbers komt ook mee ivm vragen over de andere soorten kliko's.


  Wat betreft GFE uitrol:
  In de bijlage kunnen jullie twee brieven vinden. Hier wordt verwezen naar www.rotterdam.nl/gfe en staat er een QR-code om de locaties op een kaart te zien. 
  Zie ook de link:  GFE container locaties Oud IJsselmonde Beverwaard (arcgis.com)


  Voor bewoners die niet digitaal vaardig zijn, is het mogelijk om de lijst met de conceptlocaties via 14010 op te vragen. Dan krijgen ze deze via post thuis gestuurd.


  Op donderdag 1 februari is de zes weken zienswijze termijn begonnen. Dit betekend dat de bewoners en belanghebbenden hun mening (zienswijze) mogen indienen als ze het niet met een van de voorgestelde locatie eens zijn. Deze worden door ons in behandeling genomen. Waar het mogelijk is verplaatsen we de locatie van de gfe wijkcontainer. Waar niet, wordt de gfe wijkcontainer op de geplande locaties geplaatst. Mocht een bewoner er alsnog niet mee eens zijn, dan kan deze in hoger beroep naar de Raad van Staten.


  Een wijkraad kan geen zienswijze indienen maar kan wel een ongevraagd advies sturen   Een aantal belangrijke punten vanuit stadsbeheer

  • Alleen bewoners die in gestapelde bouw wonen, of in laagbouw zonder achterom of zonder voortuin (en ruimte voor huiscontainers) ontvangen deze brief. Met name in Beverwaard is dit in complexe situatie. We hebben ons best gedaan om een zo compleet mogelijk overzicht te hebben van wie wel en wie niet gebruik zal maken van de gfe-wijkcontainer. (zie document 240103_brief 1 Beerwaard Oud IJs)
  • Daarnaast ontvangen belanghebbende bewoners ook een brief. Dit zijn bewoners die al een huiscontainer (een kliko) voor gft hebben, maar in de directe omgeving van de gfe-wijkcontainer wonen. (zie document 240103_brief 1 omwonenden Beerwaard Oud IJs)
  • Bewoners krijgen vanaf 1 februari zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Tot 17 maart kan dit.

  Verdere communicatie

  • Kort voordat de containers geplaatst worden ontvangen de bewoners een tweede brief. Daarin worden de definitieve locaties met ze gedeeld.
  • De bewoners die een zienswijze hebben ingediend ontvangen ook een nota van beantwoording. Daarin kunnen ze onze reactie op hun zienswijze lezen.
  • Dan worden de containers geplaatst. Nadat deze geplaatst worden ontvangen bewoners weer een brief met een tag. En een uitnodiging om naar een Publieksvoorlichtingsactie te komen.
  • De week daarna vindt de Publieksvoorlichtingsactie in de wijk plaats.

  Besluit

  - de wijkraad verdeelt de beoogde containerlocaties voor een inspectie
  - de wijkraad overweegt een ongevraagd advies te schrijven over de GFE uitrol in wijkcontainers in Beverwaard

 8. 5.b

  22 feb: 13.00 uur; prikken (vuil) voor kinderen
  23 maart; wijkraden conferentie in Arminius

  Besluit

  - er zijn geen opmerkingen

 9. 5.c

  - Marja en Rita hebben overleg gehad met Remko, 
  - Remko gaat een poster maken van de wijkraad met vergaderdata voor de wijkhub. 
  - Hij gaat ook een flyer maken voor de voorjaarsbijeenkomst op 22 april. 1 april moet de flyer klaar zijn om verspreid te worden door M Quality. Het voorstel is om ook weer plantjes te halen. Wat nog meer? 
  - Wil de wijkraad weer geranium piramides? 
  - Marja wil graag korte interviews met de wijkraadsleden plaatsen op Like je Wijk. Wil iedereen meedoen?

  Besluit

  - de wijkraad wil weer geranium piramides en ze worden besteld via Krista
  - de wijkraad besluit definitief tot een voorjaarsbijeenkomst op 22 april in de Focus
  - Remko gaat flyers maken voor de wijkhub met aankondigingen van wijkraden en voor de voorjaarsbijeenkomst
  - er moet nog een besluit over het eten worden genomen
  - opzoomer mee wordt ook weer uitgenodigd plus eventueel andere info kraampjes

 10. 5.d

  Besluit

  - de wijkraad ziet op dit moment weinig aanknopingspunten voor een vervolg gesprek met NPRZ en zegt het af
  - Rita gaat proberen een gesprek in te plannen met wethouder Mohamed-Hoesein van armoedebeleid

 11. 5.e

  Dit is eind vorig jaar door de wijkraad opgehaald en daarna vastgelegd met de wijkmanager. Deze bijlage laat het overzicht zien en de terugkoppeling vanuit de clusters. Tot en met 23 februari kan de wijkraad hierop reageren. Misschien is het handig om het per thema groepje te doen?

  Besluit

  - de wijkraadsleden hebben tot 23 februari de tijd om de acties te bekijken in relatie met de beoogde doelen van de wijkraad

 12. 5.f

  Besluit

  - er is geen leven voor de heilige meeuw in de Beverwaard. Een onderzoek naar nieuw gebruik (bijvoorbeeld opslag) van de heilige meeuw toonde geen haalbare uitvoeringen aan

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

 15. 7

  Besluit

  - Krista meldt dat er een gebiedsvisie is voor de Zuidpunt Beverwaard, zij zoekt dit verder uit

 16. 8
  Sluiting