Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 8 januari 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Marja, Aad en Latoya zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform concept vastgesteld

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Bewonersinitiatief Ouderensoos IJsselburg - zoals de wijkraad kan lezen adviseren de wijknetwerker en manager positief over deze aanvraag. Hij past ook in het wijkakkoord van Beverwaard om met bewoners activiteiten op te zetten. Omdat de soos inmiddels ouderen trekt uit heel IJsselmonde gaan zij ook de andere wijkraden vragen een derde voor hun rekening te nemen. 


  De wijkraad wordt gevraagd om te adviseren over deze aanvraag waarbij de vraag of hij bedraagt aan het wijkakkoord leidend is.

  Besluit

  - de wijkraad volgt het positieve advies van de wijknetwerker om de ouderensoos te subsidiëren voor een bedrag van 6200 Euro
  - het bewonersinitiatief wordt ook voorgelegd aan de wijkraden Lombardijen en Groot- en Oud IJsselmonde. Mochten zij het voorstel afwijzen, dan verzoekt de wijkraad om het opnieuw voor te leggen

 8. 5.b

  Marja is aangemeld om namens de wijkraad in te spreken over de woonvisie. Wat wil de wijkraad meegeven?

  Besluit

  - de wijkraad gaat hiermee akkoord en zou graag nog de hoofdpunten willen ontvangen van Marja haar betoog. Dan kan er nog aangevuld worden.

 9. 5.c

  Zoals jullie kunnen lezen wordt van wijkraden verwacht een activiteitenverslag aan te leveren. Net als vorig jaar. De deadline is 27 februari. 
  Het zou kunnen dat iemand er heel veel zin in heeft om dit te schrijven, maar vorig jaar heb ik het gemaakt. Dat wil ik dit jaar ook wel weer doen, maar dat is dan een hele kale versie van feiten met wat foto's. Misschien is het wel goed om vanavond even aan te geven wat je erin wilt hebben. 
  En het zou fijn zijn als de voorzitter een voorwoord schrijft.

  Besluit

  Resul schrijft een voorwoord, Rita doet de basis. Wijkraad kan aanvullen als gewenst

 10. 5.d

  de wijkraad hoort eigenlijk vast te stellen welke bijeenkomsten in de roadie komen. Dus wil ik deze lijst vaststellen voor 2024, voorlopig tot en met de zomer, waarna hij nog een keer voor herziening/bijstelling wordt vastgesteld. 


  Kijk naar deze lijst - wat kan wel/niet, en wat moet eraan toegevoegd worden.  
  - wijkraadbijeenkomsten
  - cursussen voor wijkraadsleden 
  - uitnodigingen vanuit de ambtelijke organisatie over inhoudelijke relevante onderwerpen
  - bewonersavonden in de wijk
  - afvaardiging naar klankbordgroepen, zoals bijvoorbeeld roseknoop
  - inhoudelijk relevante bijeenkomsten vanuit netwerkpartners, zoals SOL, armoede overleg
  - bezoeken aan bewonersinitiatieven namens wijkraad
  - deelname aan taskforces zoals ijsselburgh, winkelcentrum
  - zelf geinitieerde overleggen in de wijk, bijvoorbeeld met scholen, wijkagenten
  - spreekuur in de wijkhub
  - redactie nieuwsbrief of ander communicatie overleg

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met deze lijst en heeft nog een aanvulling:
  - Ook wijkraadbijeenkomst van andere wijkraden (zoals bijv. GOIJ of Lombardijen)


  - Bezoeken aan bewoners i.v.m. jubilarissen

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  - de wijkraad neemt kennis van het antwoord van het college op het ongevraagde advies over de verzakkingen en sinkholes in Beverwaard. De wijkraad heeft op dit moment nog geen vervolgacties gepland

 13. 6.b

  - ik ben nog bezig met de planning en ga binnenkort deze met Krista uitwerken. 
  - planning nieuwsbrief: wat wordt volgende bijdrage wijkraad 


  - Wat betreft uitnodigingen: zie de bijlage voor 9 januari. Deze is ook gemaild, maar de vraag is of iemand van de wijkraad de bewoners die komen wil verwelkomen namens de wijkraad.

  Besluit

  - de eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland voor juni
  - Leonard gaat naar de veilig bijeenkomst op 9 januari

 14. 7

  Besluit

  geen opmerkingen

 15. 8
  Sluiting