Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 11 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Marja en Aad zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Edith Schiffers
  Marian Theeuwen
  - spreken in over schoon heel en veilig

  Besluit

  - de insprekers zijn betrokken bij diverse initiatieven zoals het beheer van 7 binnenterreinen en Buurt Bestuurt. Zij komen langs over het veeg- en schoonmaakbeleid in Beverwaard. Het wordt gemiddeld steeds viezer. 
  Er zijn een paar specifieke vragen: 
  - wat is het schoonmaak en vooral veegbeleid in de hofjes. Vooral het bezemen gebeurt zeer sporadisch (minder dan 1 keer maand) en vuil blijft na meldingen alsnog maanden liggen. Graag het veegbeleid opvragen bij Stadsbeheer
  - het handhaven op weren van grote bussen in de wijk: kan dat na 22.00 a 23.00 uur? 
  - het verwijderen van lachgas capsules. Het nieuwe beleid is bekend, maar het leidt vooral tot enorme vervuiling overal. Wat wordt de norm van het nieuwe lach gas capsule beleid
  - Resul wil alsnog graag de 14010, MeldR Beverwaard meldingen in een datadump
  - de pilot Cannenburghstraat over wekelijks ophalen grof vuil leidt vooral tot enorme troep die mensen daar gedurende de week neerzetten. Het is volgens de insprekers nu al geen succes vanwege de onduidelijkheid over het wanneer neerzetten van grof vuil
  - de wijkraad wil graag op korte termijn een afspraak met Stadsbeheer

 4. 4

 5. 4.a

 6. 4.b

  - de wijkraad Bloemhof heeft dit advies opgesteld en vraagt aan andere wijkraden of zij eventueel mee willen tekenen

  Besluit

  - de wijkraad stemt tegen dit concept advies. Zij stemt voor als wijkbewoners vervangen worden door stadsbewoners omdat de wijkraad meent dat bewoners een grotere keus moeten hebben dan de eigen wijk.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  - Resul en Leonard gaan naar de wijkradenconferentie
  -Engracia en Leonard gaan het gesprek met SOL voorbereiden, zij willen oa dat SOL hun activiteiten meer promoot
  - 7 april is er nog een Roseknoop bijeenkomst waar Bianca naartoe gaat

 9. 5.b

  Besluit

  - deze bijeenkomst vervalt. De wijkraad gaat inzetten op een wijk BBQ op zaterdag 6 juli. Rita gaat Lori Events vragen om een offerte, Resul maakt vervolgens een flyer voor de wijkBBQ. De wijkraad wil ook wat instellingen uitnodigen om met standjes aanwezig te zijn, zoals Opzomer mee, beverwaard bespaart

 10. 5.c

  Besluit

  - er zijn nog geen kandidaten voor het nieuwe jaar

 11. 5.d

  Op zich heeft de wijkraad hier in februari al naar kunnen kijken maar bij deze nog een laatste blik. Op uiterlijk 14 maart wordt het aangeboden. Niet gedekte acties worden ter beoordeling aan het college voorgelegd in de voorjaarsretraite

 12. 5.e

  Besluit

  - de wijkraad wil de nieuwe burgemeester uitnodigen voor een bezoek en uitgebreide kennismaking met Beverwaard

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Besluit

  - de wijkraad had al eerder kennis genomen van de inhoud en daarmee ingestemd. Het proces is hiermee voorlopig afgerond

 15. 7

  Besluit

  - ook de wijkraad meent dat de pilot grof vuil op de Cannenburghstraat geen gezicht is. Op alle dagen wordt er grof vuil naar toe gesleept. Het lijkt bij entree van de wijk op een paasvuur die wacht om aangestoken te worden

 16. 8
  Sluiting