Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Ommoord (formeel)

Openbare bijeenkomst

maandag 20 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Open Hof, Hesseplaats 441

Voorzitter
Robert van Klaveren
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  De wijkraad heeft tijdens de participatie veel bewoners gesproken die hebben aangegeven dat de afhandeling van meldingen via MeldR niet prettig verliep. Daarom heeft de wijkraad projectteam van MeldR uitgenodigd om hierover van gedachte te wisselen.
  Omdat bij andere wijkraden dezelfde signalen zijn binnen gekomen, zullen er ook wijkraadsleden van andere wijkraden hierbij aanhaken.

  Besluit

  Project team van MeldR gaat een bewonerspanel vormen voor de doorontwikkeling van de app. Hiervoor zoeken zij wijkraadsleden of andere bewoners die hierin willen deelnemen.
  Wijkraad coördinator zal uitvraag doen bij de andere wijkraden.
  Wijkraad Ommoord zal komende bijeenkomst overleggen wie vanuit Ommoord kan deelnemen.

 3. 3

  Er hebben nog geen bewoners aangemeld om in te spreken.

 4. 4

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 20-2-2023 is vastgesteld als in de bijlage.

 5. 5
  Ingekomen stukken
 6. 6

 7. 6.a
  Publiciteit wijkakkoord
 8. 7

  De volgende openbare bijeenkomst van de wijkraad Ommoord zal een thema bijeenkomst zijn.
  Deze staat in het thema Groen in Ommoord.
  Medewerkers van de gemeente, actieve wijkbewoners/ bewonersgroepen en partners in de wijk zullen informatie geven en kunnen met elkaar in gesprek gaan.
  Zij vertellen waar zij mee bezig zijn in de wijk Ommoord binnen het thema Groen.
  Iedereen is van harte welkom.

 9. 9
  Rondvraag en sluiting