Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Ommoord (formeel)

Openbare bijeenkomst

maandag 11 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

De Open Hof, Hesseplaats 441

Voorzitter
Robert van Klaveren
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Johan en Jos gaan verder in gesprek met Heidi van de Plas van Koers.

 2. 2

 3. 3
  Inspreken bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Mevrouw maakt zich zorgen over de toename van draadloze elektromagnetische straling en hoe dat het leven beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid.
  De vraag is hoe wordt hierover besloten en hoe worden bewoners betrokken.
  -Hoe is de wijkraad betrokken bij het thema Rotterdam Smart City?
  -Hoe kan de wijkraad de bewoners erbij betrekken en informeren?


  De wijkraad is niet betrokken en op de hoogte van dit onderwerp.
  De wijkraad zal uitzoeken wie hiermee bezig is binnen de gemeente en zal vragen hoe de bewoners geïnformeerd worden, dit wordt teruggekoppeld aan mevrouw Steigstra.

 5. 3.b

  Besluit

  Dhr. Vermeulen heeft vorige bijeenkomst ingesproken, Johan en Colin zijn langs geweest om de problemen te zien (Max Planckplaats/ Robert Kochplaats)
  Er is nog weinig actie ondernomen door de gemeente om de problemen op te lossen.


  De wijkraad zal er bij de gemeente nogmaals op aandringen om actie te ondernemen.

 6. 4

  Kennis maken met Dylhan Groenendijk, Placemaker bij AM.
  En bespreken hoe te komen tot een diverse klankbordgroep voor ontwikkeling Romeynshof en de rol die de wijkraad hierin kan spelen.

 7. 5
  Ingekomen stukken
 8. 7

  Er zijn veel reacties binnen gekomen op dit project via 
  https://mijn.rotterdam.nl/link/project/speelplekborispasternakstraat
  Onderling bespreken of de wijkraad hier nog een rol in kan/wil spelen.

 9. 8

  De wijkraad heeft de bedrijfscontactfunctionaris gevraagd om aan te sluiten om elkaar te informeren betreft de reacties die binnen zijn gekomen vanuit de wijk over het bedrijventerrein en welke acties er vanuit de gemeente lopen om dit te verbeteren.


  Zijn komst is nog niet bevestigd, wellicht zal dit punt verplaatst worden naar de volgende maand.

 10. 9

  De wijkraad onderzoekt de mogelijkheden voor het instellen van een kinderwijkraad in Ommoord.

 11. 10
  Rondvraag en sluiting