Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

Formeel

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de Wijk Hillevliet, Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam

Voorzitter
Bilal Saïdi
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1-12-. 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 1.a

 4. 2

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.

 5. 3

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 6. 4

  Jonathan den Otter komt inspreken over gevaarlijke situaties op de Randweg. Er komen ook andere bewoners mee. Mail binnengekomen via wijknetwerker

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 21-11-2023 is vastgesteld.

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.a

  in het informele overleg van 5 december heeft de wijkraad in meerderheid een voorkeur aangegeven om aan te sluiten bij de wijkkrant die olv like je wijk met verschillende partners wordt samengesteld. Dit moet geregeld worden met het budget van 2024 (deze zijn op dit moment nog niet definitief bekend)

 11. 6.b

  Dit agendapunt is onder voorbehoud omdat geprobeerd wordt mensen van handhaving en/of stadsbeheer aan tafel te krijgen. 
  Meest in het oog springende overlast is het pissen van supporters op de routes en parkeeroverlast.
  Zie 1a

 12. 6.c

  Dit agendapunt is onder voorbehoud omdat geprobeerd wordt in overleg te treden met stadsbeheer over afval overlast, handhaving bij bouwprojecten
  Zie 1a

 13. 7
  Ter informatie:
 14. 7.a
  terugkoppeling opening wijkhub op 19 december
 15. 7.b

  - de wijkraad wil graag nog een gesprek met de thuisgevers over het gesprek met bewoners naar aanleiding van huisvesting aan de Dalweg. Een bewonersavond ging niet zorgvuldig en leidde tot onnodige onrust. 
  - op 15 december was er een bijeenkomst in het topsportcentrum over het Colosseum plot 
  - 12 december bezoek wethouder

 16. 8
  Rondvraag
 17. 9
  Sluiting