Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hillesluis (formeel)

formeel

dinsdag 21 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Fatih Moskee, Polderstraat 75, 3074 XH Rotterdam

Voorzitter
D. Catikkas
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-2- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord.@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

  Tijdens de bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt worden die op social media geplaatst worden.
  Indien u daar bezwaar tegen heeft horen wij het graag.

 5. 4

  Veysel
  Hoe zit het met de Mobility Challenge?
  - Vragenlijst is online wordt gedeeld in de wijk, als onderzoek is afgerond wordt het geagendeerd.
  De bewoners ervaren veel overlast(parkeer, vuil enz)  tijdens wedstrijden van Feyenoord.
  - De wijkraad is in gesprek met de stad en zullen vragen aan de handhavers om terug te koppelen hoe ze dit oppakken.
  Wat is de toekomst van het voormalig Ravenest gebouw.
  - De bouwer heeft een plan ingediend en houdt zich aan de regels.
  .

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 24 januari 2023 is vastgesteld

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  • Theo Kion van de Gemeente Rotterdam, strategisch plan Feyenoord City
  • Johanneke de Lint werkt voor de stichting Feyenoord City
   Op dit moment is het ontwerp van het colosseumplot gaande. Het bestemmingsplan zal na de zomer ingediend worden.
   In juni wordt er een grote bijeenkomst georganiseerd in Hillesluis voor bewoners waarbij ook het traject en de bezwaarprocedure wordt uitgelegd.

  In maart zal er een inloopbijeenkomst Feyenoord City georganiseerd worden in de Essalam Moskee.

 10. 6.b

  - Feyenoordregeling: Afsluiten van een deel van de wijk tijdens evenementen in de kuip.
  De mogelijkheid tot deze regeling wordt uitgezocht

 11. 6.c

  - Door de OV omleidingen stijgen de kosten van de bewoners, kan dit gecompenseerd worden?

  • Deelvervoer hubs zijn niet meer dan een bord en getekende vakken op de stoep, is dat de bedoeling?
  • Drukte tijdens spits & in het weekend Groene Hilledijk, Beijerlandselaan & Randweg.
   - De bewoners vragen om terugkoppeling van hun klachten omtrent de roseknoop
   - De luchtkwaliteit in de wijk verslechterd door de verhoogde verkeersdruk
   - Buurtbewoners willen zich aanmelden voor de klankbordgroep
   - Bewoners stellen de volgende maatregelen voor:
  • Gratis OV (jaarbijdrage €100, per gezin)
  • Fietsplan (gratis fietsen voor bewoners)
 12. 6.d

  In het plan staat het idee om tramlijn 25 door te trekken over de Groene Hilledijk.
  Wijkraad Bloemhof & Hillesluis organiseren hiervoor een inloopbijeenkomst op 2 maart van 16:00 tot 19:00.

 13. 7
  Ter informatie:
 14. 7.b

  • Aanvraag: Sporten en bewegen gymzaal De Laantjes. In samenspraak met aanvrager, SOL en sportregisseur is het voorstel om activiteit onder te brengen bij SOL/RIO010. Als deze constructie kan worden uitgevoerd, wordt de aanvraag afgewezen.
  • Aanvraag: Sporten en bewegen gymzaal De Laantjes Betreft identieke aanvraag als bovenstaand. Ook voor deze aanvraag is het doel de activiteit onder te brengen bij SOL/RIO010. Mocht dit mogelijk zijn zal deze aanvraag worden afgewezen.
  • Aanvraag Iftar. In samenspraak met de aanvrager wordt bekeken of en hoe deze activiteit kan samenvallen met activiteiten in de Riederbuurt/Riederkwartier om te voorkomen dat het evenement op zichzelf staand is en vooral de eigen groep bediend.
  • Aanvraag: 100 jaar Stulemeijer. Aanvraag behelst een feestelijke sport- en spelactiviteit in de sportruimte van Abdelkwan. Gesprekken over buurtbetrokkenheid, deelname, open karakter en link met viering 100 jaar Stulemeijer lopen.
  • Aanvraag: Seniorenclub. Breeplein kerk Aanvraag voor 6 maanden. Na overleg met mevrouw is de begroting (dat wil zeggen de omschrijving) aangepast en de kosten voor kerstactiviteiten omgezet naar een zomeractiviteit. Aanvraag is gehonoreerd.
 15. 8

  Bewoners Ilias: Parkeren is te goedkoop voor bezoekers van de stad. Een idee is om het parkeren te maken voord de Rotterdammer en duurder te maken voor mensen buiten Rotterdam.  De bezoekerseenheden zijn ook weer duurder geworden.

 16. 9
  Sluiting