Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 18 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Hoppesteyn, Boezemsingel 100, Het prodium

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Jannie Hack wil inspreken over de tram en betaald parkeren.

  Besluit

  Conform

  Tramnet:

  • Jannie geeft vanuit de seniorenraad complimenten op de brief die de wijkraad heeft gestuurd. De seniorenraad geeft aan dat ze vinden dan het bestuur en de raad de wijkraden niet serieus nemen.
  • De seniorenraad gaat nog een brief schrijven.
  • Jannie neemt contact op met de griffie van de Provinciale Staten over eventueel inspreken.

  Betaald parkeren:

  • Jannie geeft aan dat zij veel overlast ervaart doordat het in Crooswijk nog gratis parkeren is in het weekend en na 18.00 uur. Veel mensen van omliggende wijken parkeren in de wijk. Ook parkeren er veel auto's bij het Schutterveld, terwijl het hier niet voor bedoeld is.
  • Wijkraad geeft aan dat coalitiebesluit is om heel Rotterdam binnen de ring de parkeertijden de verlengen. De verlenging van de parkeertijden in Crooswijk gaat in vanaf Q1 2024.

  Acties:

  • Meer in de avond handhaven.
  • Uitzoeken waarom er weer vrij geparkeerd kan worden bij het Schuttersveld.
  • Komen er ook extra bezoekerspas eenheden bij als de parkeertijden worden verlengd?
 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Besluit

  Conform

  • Besluit: de wijkraad adviseert unaniem om extra geld toe te kennen aan het initiatief.
  • Als tips wil de wijkraad meegeven om voor volgend jaar te kijken of opties voor bijv. een podium al eerder in het jaar vastgelegd kunnen worden. 
  • Ook adviseert de wijkraad om ook andere (stedelijke) fondsen aan te schrijven.
 6. 4.b

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad besluit op dit moment geen advies uit te brengen en gaat mee met het advies van de werkgroep. 
  • Voor jaarlijkse terugkerende evenementen kijken of er ook andere potjes aangeschreven kunnen worden. 
  • De wijkraad houdt het verdere proces in de gaten.
 7. 4.c

  Beste leden van de wijkraad,
  Momenteel wordt als uitwerking van het Coalitieakkoord een voorstel tot aanpassing van de Verordening Winkeltijden 2019 voorbereid. In het coalitieakkoord is daarover het volgende opgenomen “We verlengen de openingstijden van nachtwinkels naar 06.00 uur. Met als voorwaarde dat er geen overlast in woonwijken ontstaat”. Wethouder Simons heeft opdracht gegeven een voorstel voor verlenging van de openingstijden in de vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur verder te gaan uitwerken en als zodanig de Rotterdamse Verordening Winkeltijden 2019 aan te passen. Hiermee wordt aansluiting bij het inmiddels verlengde horecauurtje gezocht en wordt voorkomen dat klanten na het sluiten van de horecazaken de nachtwinkels inlopen om alcohol te gaan kopen. Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Rotterdam is de bevoegdheid van de Raad.
  Zoals we eerder ook bij het Uitvoeringsplan Horeca hebben gedaan, willen we u vragen een advies op dit voorstel te geven. Omdat Rotterdam 24 avondwinkels heeft, benaderen we alleen de wijkraden met één of meer winkels in het gebied. Specifiek vragen wij u uw advies te richten op de in uw gebied gevestigde winkel(s). Daarbij horen we graag uw gedachte over de avondwinkel in het voorzieningennetwerk, maar ook eventuele signalen over overlast.
  Toelichting op het voorstel:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • Er heeft een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden. Het merendeel van de avondwinkels heeft aangegeven, dat ze zeker van eventueel verlengde openingstijden gebruik zullen gaan maken met daarbij ook de wens om ook in deze verlengde uren licht alcoholische producten en tabak te kunnen blijven verkopen.
  Wij hebben een kaartje met daarop de avondwinkels per wijk aangegeven en ook het overzicht van de avondwinkels toegevoegd, zodat u als wijkraadcoördinator precies kunt zien, aan welke Wijkraad in uw gebied u dit verzoek kunt doorzetten.
  Wij vernemen graag uw reactie op dit voorstel voor 22 mei 2023. Voor verdere informatie en de planning verwijs ik u naar de projectleider Paul van Leenen

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad wil graag een advies uitbrengen. 
  • Olga en Andrew gaan in gesprek met de ondernemer van de avondwinkel en maken een briefje die ze in de brievenbus kunnen doen bij de omwonenden. 
  • De volgende informele vergadering verder bespreken.
 8. 4.d

  Besluit

  Conform

  De wijkraad bespreekt de concept factsheet.


  Acties:

  • Martijn gaat de inhoud aanpassen naar B1 en voegt een extra tekst toe over wat doet de wijkraad en wat is een wijkvisie/jaaractieplan.
  • Roxanne en Martijn geven aan de vormgever door dat de vormgeving iets meer contrast mag hebben, iets minder wit, Logo ongekleurd en contactgegevens toevoegen.
 9. 5
  Ter besluitvorming:
 10. 5.a

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  • Kennisgenomen van de reactie van de burgemeester.
  • Ook opgenomen in wijkakkoord, dus reactie college afwachten.
 13. 7

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad kijkt onderling wie er kan aansluiten bij de netwerkbijeenkomst Crooswijk. Donderdag om 13.00 uur is voor de meeste een ongunstig tijdstip.
  • De wijkraad wil de uitnodigingen die op hen afkomen beter structureren. De volgende informele vergadering bespreken. 
  • Rafael heeft een mail gekregen over overlast van dubbel parkeren op de Paradijslaan. Rafael reageert dat de bewoner melding kan maken via MeldR of wijkagent.
 14. 7.a

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad geeft aan dat er weinig bewoners aanwezig waren. 
  • De wijkraad heeft ook signalen gehad van bewoners dat ze geen uitnodiging hebben gekregen voor deze sessie. 
  • De wijkraad heeft zorgen over het aantal parkeerplaatsen (1 per twee huizen). 
  • De wijkraad vraagt ook aandacht voor verkeer/circulatie. 
  • De wijkraad bespreekt het onderwerp tijdens de volgende informele vergadering. 
  • Er vinden binnenkort gesprekken plaats tussen Havensteder en de particuliere huiseigenaren.
  • Actie: er wordt een overleg ingepland met Brigitte, Rafael en Martijn. 
  • Actie: Saskia stuurt de percentages huurwoningen door. 
  • Actie: wijkraad gaat nadenken over evaluatie van dit traject en eventueel uitbrengen advies/inspreken.
 15. 7.b

  Besluit

  Conform

  • Saskia stelt een plenair deel voor en een deel aan tafel per project. Wijkraad is akkoord met deze opzet.
  • Er wordt gekeken naar een eventuele andere locatie zoals Rudolf Steiner. 
  • Communicatie over de bijeenkomst volgt z.s.m.
 16. 7.c

  Besluit

  Afgesproken wordt dat het geld van de Gouden Kiem verrekend wordt met Havensteder voor het planten van groen in de tuin. Dit zal in het najaar plaatsvinden en dan zal ook de officiële uitreiking plaatsvinden.

 17. 8
  Sluiting