Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 21 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 153

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Stichting Live at the Playground organiseert Jazz in Crooswijk, een maandelijks Jazz evenement met voornamelijk jonge muzikanten.
  De afgelopen jaren waren we regelmatig te gast bij de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.
  Graag willen we ons aan u, wijkraad van Crooswijk, voorstellen.
  Daarvoor willen we graag van de inspreektijd van de wijkraadvergadering gebruikmaken op dinsdag 21 maart 2023.


  Met vriendelijke groeten
  Stichting Live at the Playground
  Namens het bestuur
  Nico Piek, voorzitter

  Besluit

  Persoonlijke uitnodiging voor zondag 26 maart en 5 mei.

 5. 4
  Ter informatie:
 6. 4.a

  Besluit

  Conform

  Extra aandachtspunten:

  • Bewoners worden pas geïnformeerd als de bouw start. De wijkraad adviseert om de bewoners nu al in deze fase mee te nemen. Niels neemt het mee. 
  • Exploitant is niet bekend, daar gaat Heineken zelf over. Neem karakter van "buurtcafé" hierin mee.
 7. 4.b

 8. 5
  Ter besluitvorming:
 9. 5.a

  Besluit

  Conform

  Actie: Roxanne, Olga en Doortje gaan aan de slag met een mogelijke actie (voorstel)

 10. 5.b

  Besluit

  Conform

  Aandachtspunt: Commissievergadering in de gaten houden om eventueel in te spreken.

 11. 5.c

  Geachte leden van Wijkraad Crooswijk,
  De gemeente heeft door u ingediende plan beoordeeld. Met bijgevoegde brief van 13 maart biedt het rayonberaad u het definitieve ambtelijke advies op uw plan aan. Hierin staat een reactie op de door u ingediende wijkvisie en jaaractieplan.
  Als het rayonberaad van mening is dat er acties in uw plan staan die de gemeente (nog) niet kan uitvoeren, dan heeft het rayonberaad hier een toelichting op gegeven. Soms heeft het beraad ook een voorstel gedaan over wat wel mogelijk is.
  Uw wijkraad is nu aan zet. U stelt vast wat u definitief toestuurt aan het college op uiterlijk 31 maart. U wordt gevraagd dit schriftelijk te doen via een zogenaamde aanbiedingsbrief. De aanbiedingsbrief aan het college kunt u uiteraard naar eigen wens en behoefte opstellen, al vragen we u wel om het advies van het rayonberaad in die brief te betrekken.
  Als er acties of andere onderdelen zijn waarbij u het advies van het rayonberaad niet wilt overnemen, dan vragen we u om dit aan te geven. Voor een zorgvuldige verwerking en beoordeling van alle inkomende plannen (met zo’n 1500 acties) vraagt het college u specifiek om:
  De wijkvisie en het jaaractieplan als bijlage(n) op te nemen. En de tabel in te vullen die is opgenomen in bijgevoegde voorbeeldbrief.
  Na ontvangst van uw plan zal het college hierover een advies geven aan de gemeenteraad. Het college betrekt daarbij ook de adviezen die zijn gegeven door het rayonberaad.
  De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welke acties definitief in uw plan worden opgenomen. Dit gebeurt tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.
  Na het besluit van de gemeenteraad weet u dan op welke acties uw wijkraad, de wijk en de gemeente een akkoord hebben; het wijkakkoord.
  Het wijkakkoord bestaat dan uit: de wijkvisie, het jaaractieplan en de afspraken over participatie.

  Besluit

  Conform

  • Wijkraad is akkoord met samenvoegen acties mobiliteit.
  • Andere openstaande acties blijven staan. 
  • Wijkraad wil een andere groepsfoto. 
  • Actie: Roxanne, Marije, Martijn en Saskia plannen een afspraak in voor de laatste punten op de i.
 12. 5.d

  Besluit

  Conform

  Tijd wordt aangepast naar 23.00 uur. Verder akkoord.
  Roxanne levert aangepaste advies aan.

 13. 6
  Rondvraag
 14. 6.a

  Besluit

  Conform

  • Programma zoals voorgesteld is akkoord.
  • Als belangrijke wethouders niet aanwezig kunnen zijn, dan verplaatsen naar een andere datum.
 15. 6.b

  Beste Roxanne,
  Op 4 mei vindt jaarlijks de dodenherdenking plaats. Vanuit EBS organiseren we namens de burgemeester o.a. de herdenking op de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Gebruikelijk is dat hierbij een vertegenwoordiger van de wijk de kranslegging doet bij het Burgermonument. Voorheen was dit vaak de voorzitter van de gebiedscommissie en vorig jaar hebben we Doortje Cooiman gevraagd die toen nét was gekozen in de wijkraad (op dat moment was er nog geen coördinator).
  Intussen is er dus een coördinator en daarom wilde ik eerst jou vragen of je iemand in gedachten hebt die deze krans zou willen/kunnen leggen (samen met de burgemeester) op 4 mei.
  Ik belde je net, als je wil kun je mij telefonisch bereiken. Mailen kan uiteraard ook.
  Hoor graag!

  Besluit

  Martijn gaat de krans leggen

 16. 6.c

  Wij willen de wijkraden om advies vragen over welke gedragsinterventies volgens hun werken bij de invoering van 30 km/u voor een deel van de straten.
  Daarvoor willen wij de ondersteuning van BIG’R vragen
  BIG Rotterdam (BIG'R) onderzoekt of maatschappelijke problemen of dagelijkse issues kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden.
  Omdat deze sessies geld en capaciteit kosten, is het voor ons belangrijk om een inschatting te maken van de animo en opkomst van wijkraden.
  Kunnen jullie toetsen of binnen jullie wijkraad animo is om fysiek deel te nemen aan een degelijke sessie?
  Wij willen één of meerdere fysieke sessies inplannen tussen 20 april en 7 mei (rekening houdend met ramadan en meivakantie)


  website: https://bigr.nl/

  Besluit

  Conform

  Er is interesse en portefeuille mobiliteit zal dan aansluiten.

 17. 7

  Besluit

  Conform

  Martijn koppelt terug over de participatiesessie over het van Meekerengebied:

  • Hij geeft aan dat er veel om de particuliere bebouwing heen gebouwd gaat worden. De bewoners/particulieren hebben hier onvoldoende weet van.
  • Hij heeft al contact gehad met Brigitte hierover.
  • Hij wil samen met de mede-portefeuillehouder bouwen wonen een plan maken.

  Rafael koppelt terug over Crooswijk Zaait afgelopen vrijdag:

  • Mooie avond 
  • Goed georganiseerd (positieve reacties)
  • Mooie connecties gemaakt
  • Meer publiek de volgende keer
  • Nadenken over volgende editie - Crooswijk Oogst