Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 20 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Rudolf Steiner Collega, Tamboerstraat 9

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Conform

  Volgende informele vergadering nieuwe proces BWI bespreken.

 6. 4.b

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 6

  Besluit

  Tijdens een rondetafelgesprek heeft de wijkraad gesproken met bewoners over urgente verkeersproblemen in de wijk. Een aantal van de problemen/suggesties die de revu passeerde waren:


  - Problemen rondom de Talma- en de Noenschool tijdens het brengen en halen van de kinderen.
  - Wat hierin kan helpen: Kruispunt aanpakken Rusthoflaan-Crooswijkseweg (haaientanden, een richting), Oversteekplaats thv begraafplaats, afsluiten Vaandrechtstraat tijdens brengen/ophalen Talmaschool, Herziening Parkeren Noen, Mogelijkheid onderzoeken verplaatsen/schrappen bushalte Noen/ Crooswijkseweg.
  - Zorgen om Crooswijksestraat. Hardrijders die trams inhalen groot en gevaarlijk probleem. Mogelijk op te lossen door te kijken of er toch fysieke maatregelen getroffen kunnen worden zoals een middenberm of het verplaatsen van de halte naar het midden van de straat om het inhalen te ontmoedigen.
  - Oversteek thv schuttersveld enorm gevaarlijk door auto’s evenals het kruispunt pootstraat-crooswijkseweg
  - Kruispunt Rusthoflaan- Nieuwe boezemstraat erg gevaarlijk.


  Actie: De wijkraad neemt de input mee wanneer er een uitvraag komt vanuit het college over het verkeerscirculatieplan.

 9. 7

  Besluit

  Morgen gaat Martijn inspreken in de raad.

 10. 8
  Sluiting