Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 21 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Besluit

  • Jannie spreekt in over de twee groenperken op de Crooswijksestraat. Er is jaren geleden toegezegd dat deze samen met bewoners opgeknapt zouden worden. Nu worden de groenperken vooral gebruikt voor opslag van (sloop/bouw) vuil. 
  • Actie: De wijkraadcoördinator zet het uit bij stadsbeheer.
 4. 3.a
  Bewoner Jannie Hack wil inspreken over de groenvoorziening in de Crooswijksestraat
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Beste voorzitters van de wijkraden, collega wijkraadsleden,
  Rotterdam heeft 44 volkstuinen waar ongeveer 5200 Rotterdammers tuinieren. De gemeente werkt zoals jullie weten momenteel aan een nieuw beleid. In 2023 gaat de gemeente de volkstuinen weer direct aan de volkstuinverenigingen verhuren, zonder tussenkomst van de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN). Daarom krijgen alle volkstuinverenigingen een nieuw huurcontract.
  In een beleidsplan van de gemeente is o.a. aangekondigd dat zij de verhuur van de grond in fases met uiteindelijk 75% gaan verhogen. Bovendien worden verenigingen en besturen andere praktische bepalingen opgelegd. Dit heeft geleid tot veel onrust en er zijn zorgen met betrekking tot de toekomst van de volkstuinen.
  Bij ons in Kralingseveer is de nutstuinvereniging een belangrijke openbare, groene plek waar bewoners elkaar ontmoeten en genieten van de rust. In het kader van 'wijk aan zet' en de komst van de wijkraden verbaast het onze wijkraad en het bestuur van onze nutstuinvereniging zich erover dat de wijkraden niet geïnformeerd en/of betrokken worden bij dit nieuwe beleid.
  Wij hebben daarom gisteren in onze openbare vergadering besloten om een ongevraagd advies op te stellen waarin wij het belang van het bestaan van de volkstuinen benadrukken maar waar wij ook aangeven dat er een gepast participatietraject gerealiseerd moet worden waarbij de wijkraden een adviserende rol moeten spelen.
  Omdat het nieuwe beleid niet alleen onze wijk treft en met de gedachte 'samen staan wij sterker' hopen wij dat jullie je willen aansluiten bij dit ongevraagd advies.
  In de bijlage vinden jullie ons concept, ik verneem graag voor 22 februari 2023 of jullie dit ongevraagd advies willen steunen.
  Alvast bedankt!
  Met vriendelijke groet,
  Ilse van der Meer

  Besluit

  De wijkraad steunt de wijkraad Kralingseveer.

 8. 4.c

  Besluit

  Conform

  Een kleine aanpassing: moet Buurtlab zijn.

 9. 4.d

 10. 4.e

  Besluit

  Conform

  Aanpassen: moet college zijn ipv gemeenteraad in laatste zin.
  Roxanne past het aan en zet het door naar het college.

 11. 5
  Ter informatie:
 12. 5.a

 13. 6

  Besluit

  • Een bewoner geeft aan zorgen te hebben over de verkeersstromen/circulatie ook straks met de nieuwe wijk. 
  • Dit is onder de aandacht bij de wijkraad.
 14. 7
  Participatiegedeelte:
 15. 7.a

  Graag wil de wijkraad in gesprek met bewoners over de ervaringen van de Mosquito op het Generaal van der Heijdenplein.

  • Kent u de mosquito?
  • Heeft u wel eens wat gehoord van bewoners over de mosquito?
  • Heeft u wel eens iets van jongeren gehoord over de mosquito?
  • Wat vindt u van de mosquito?
  • Gaat het goed zoals het gaat, of zou u meer/minder mosquito’s willen hebben?

  Besluit

  • Er bewoners van het Generaal van der Heijdenplein aanwezig bij de vergadering. De bewoners geven aan dat de mosquito niet altijd werkt. Soms zijn ze hard aan het voetballen dat ze de piep niet horen. Er is veel overlast op het plein door drugs, vuil, vuurwerk en auto's. Als je in de auto zit dan hoor je het ook niet. Dus de mosquito is geen wondermiddel. Een andere oplossing zou zijn het voetbalcourt afsluiten vanaf 10 uur. 
  • De bewoners vinden dat handhaving en politie strenger moeten optreden en bekeuren. Nu komen ze vaak alleen langsrijden in de auto en geven ze een waarschuwing. Een andere oplossing zou zijn als de politie in burger komt. 
  • De wijkraad vindt dat er een combinatie zou moeten zijn van maatregelen. Dus meer handhaving en surveillance van politie in de avond en ook meer activiteiten en gesprekken voor jongeren door bijvoorbeeld jongerenwerkers. 
  • Wijkraad constateert dat er ook andere problemen aan de orde zijn op het plein (drugs, auto's, vuil) en dat die niet op te lossen zijn met een mosquito. 
  • De wijkraad mist ook een totaalonderzoek van het plein. Zijn er minder meldingen bij de politie sinds de mosquito er hangt? Wat is het gevoel bij bewoners/jongeren?
  • De wijkraad bedankt de bewoners voor hun bijdrage en zal dit onderwerp verder bespreken tijdens de volgende vergadering.
 16. 7.b

  Graag gaat de wijkraad in gesprek met bewoners over het Conceptplan Toekomstvast Tramnet 2030

  Besluit

  • Actie: Marije en Ron formuleren de kernpunten deze bespreken we de volgende keer in de informele vergadering. 
  • Actie: Aan iedereen de oproep om na te denken over hoe de geluiden uit de wijk opgehaald kunnen worden.
 17. 8

  Besluit

  • Martijn geeft aan dat de bewonersavond over het van Meekerengebied goed is bevallen.
  • Er waren +/- 20 bewoners aanwezig.
  • Hij is wel benieuwd hoe dit verder vervolg gaat krijgen.
  • Rafael vraagt of de mensen die bewonersinitiatieven indienen ook uitgenodigd kunnen worden voor Crooswijk Zaait. 
  • Oproep aan de hele wijkraad om Crooswijk Zaait van 17 maart te promoten binnen hun netwerk en echt met mensen in gesprek te gaan hierover. 
  • Martijn reikt de Goude Kiem uit tijdens Crooswijk Zaait.
  • Wijkraad denkt na over een aanwezigheid bij het parcours van de marathon op 16 april.
 18. 9
  Sluiting