Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 24 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de Wijk De Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 151-153

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 januari  2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Besluit

  • De seniorenraad heeft op verschillende plekken vernomen over de uitdienstelling van tramlijn 7.
  • De wijkraad geeft aan dat dit vooral om Kralingen gaat. De wijkraad houdt het onderwerp op de agenda en zal met de wijkraad Kralingen contact opnemen om eventueel gezamenlijk op te trekken in het het advies.
 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Johan Vermeeren (Ontwerpleider blackspots en verkeersveiligheidsauditor van de Gemeente) licht doe wat de plannen zijn over de Zaagmolenbrug.

  Besluit

  Conform met toelichting.

  Johan Vermeeren geeft een toelichting over de aanpak Zaagmolenbrug.


  Aantal vragen die gesteld zijn tijdens de bespreking:

  • Waarom geen stoplichten? Volgens Johan zijn er dan meerdere fases nodig (7+) en voor de doorstroom is dit niet gunstig. Dit duurt te lang en dan heb je de kans dat auto's en fietsers alsnog door rood gaan en dit zorgt dan weer voor onveilige situaties.
  • Elektriciteitskastje en parkeerplaats op de Crooswijksestraat bij het zebrapad zorgt ervoor dat voetgangers verdekt opstaan/moeilijk te zien voor automobilisten. Volgende Johan is het elektriciteitskastje heel duur om te verplaatsen. Wel kan er nog gekeken worden naar het eventueel verwijderen van de parkeerplaats.
  • Vraag of het zebrapad op de Linker Rottekade niet meer richting de bushalte kan. Dit is niet handig voor de looproute vanaf de Zaagmolenbrug. Plus er zit dan een eiland die je niet kunt gebruiken.
  • Bewoner geeft aan dat fietsen vanaf de Linker Rottekade Noord richting de Crooswijksestraat nog steeds gevaarlijk is. Dat lost deze aanpak niet op. Johan geeft aan dat dat klopt en dat zij beperkt zijn in wat ze kunnen. Er pas daar geen eiland zoals aan de overkant.¬†Er past ook geen rotonde helaas.
  • Waarom is de voorrang niet anders? Bijvoorbeeld voorrang verlenen vanaf de Zaagmolenburg? Johan geeft aan dat er meer verkeer komt vanaf de Oost-West richting en dat dit niet goed is voor de doorstroom. Ook is de Crooswijksestraat 50km en de andere straten 30km. Je kunt door de tram ook geen 30km straat maken, want je kunt geen drempels plaatsen.
  • Een bewoner geeft aan om eens te kijken naar de inrichting van het kruispunt Warande/Gerdesiaweg en eventueel over te nemen voor dit kruispunt. Johan geeft aan dat kruispunrt Warande/Gerdesiaweg veel ruimer opgezet is en daar veel meer mogelijk is. Ook dit kruispunt is overigens een black spot en wordt door veel mensen als onveilig ervaren. Dit kruispunt wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden.
  • Andere bewoners geven aan ook nog schriftelijk een reactie te willen indienen bij de wijkraad over de aanpak Zaagmolenbrug.
  • De wijkraad wacht de schriftelijke reacties af en bespreekt het onderwerp verder tijdens de volgende vergadering.
 6. 4.b

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 5.b

  Besluit

  Conform vastgesteld en kan verstuurd worden.

 10. 5.c

  Besluit

  Conform vastgesteld. Is al verzonden.
  In het vervolg goed kijken of Kralingen en Crooswijk in balans zijn in zo'n brief. Anders toch zelf een briefje schrijven.

 11. 7
  Ter informatie
 12. 7.a

  Besluit

  Wijkraad heeft kennisgenomen.

 13. 8

  Besluit

  Volgende informele vergadering omgangsvormen en afspraken met elkaar bespreken.
  Wie gaat er naar de avond voor de wijkraden op 14 februari a.s. ?

 14. 8.a

  Besluit

  Conform

  Actie: de wijkraad praat in het volgende overleg over het uitbrengen van een advies.

 15. 9
  Sluiting