Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Openbare Bijeenkomst

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
Ron Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 juni 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om
  Aanwezig: Ron Davids, Paul Whitehouse,

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1
  Dhr./Mevr. A.C. van der Veen over Gransrand A. Nordewier-Reddingiuslaan
 5. 4
  Ter bespreking
 6. 4.1

  Ronald de Koning, buurtverbinder en Yesenia Dalnoot (jeugd) zijn aanwezig, op verzoek van de wijkraad om in gesprek te gaan over de verschillende activiteiten in de wijk en het versterken van de samenwerking.

 7. 4.2

  De wijkraad heeft de afgelopen periode verschillende berichten of vragen ontvangen. De wijkraad wordt gevraagd om stil te staan bij de verschillende onderwerpen en aan te geven of een reactie/bijdrage gewenst is.


  - Bijdrage boek nieuwe burgemeester – reactie verwacht uiterlijk 21 juni a.s.
  - Reactie bewoners petitie Jacob van Campenplein
  - Beantwoording vragen Wijkraad – buitenruimte/SB (ter kennisname)
  - Inspreken voorjaarsnota: het inspreekmoment voor de voorjaarsnota staat gepland voor 19 juni a.s.
  - Evaluatie wijkkrant: de wijkraad heeft aangegeven feedback te willen leveren op de wijkkrant. De wijkraad wordt geacht om aan te geven wanneer en op welke manier de evaluatie kan plaatsvinden.
  - Stand van zaken voorstellen Agenda Prinsenpark (werkgroep Prinsenpark: Annemoon Wanders en Jan-Dirk Wildeboer): de werkgroep heeft aangegeven met een paar voorstellen voor de invulling van de Agenda Prinsenpark te komen. Voorgesteld wordt om de inhoudelijke bespreking van de voorstellen tijdens het informeel overleg d.d. 27 juni a.s. te bespreken.
  - Reactie wijkraad: vervoersplannen 2025; Meerjarenplan Bibliotheek; 2e tranche HGP (vergunningsvrij); De wijkraad heeft kennis genomen van de verschillende documenten. De wijkraad wordt geacht om aan te geven of er behoefte is aan een reactie.  Uitnodigingen en planning verschillende activiteiten (na het zomerreces):
  Er zijn verschillende vergaderverzoeken doorgestuurd, cf. afspraken.
  - Schouw SO (Mobiliteit) samen met SB: 18 september a.s. (13.00-15.00uur)
  - Reis naar Knarrenhoven: woensdag 25 september (Save-the-Date 12.00-19.00uur)
  - Wijk-voor-Wijk-actie in LLPG: 24t/m 27 september a.s. (informatie volgt z.s.m.)

 8. 5
  Ter bekrachtiging
 9. 5.1

  De wijkraad wordt gevraagd om de besluiten- en actielijst d.d. 16 mei te bekrachtigen.

 10. 5.2

  De wijkraad heeft in informeel overleg een opdracht t.w.v. EURO 20.000 aan het bedrijf Orbisary verleend, voor het ontwikkelen van een wijkapp.
  De wijkraad wordt geacht om het besluit in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

 11. 6

  De verschillende werkgroepen geven een korte terugkoppeling van de (toekomstige) activiteiten:
  - SB/Directie Veilig
  - SO
  - MO

 12. 7
  Sluiting