Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Openbare Bijeenkomst

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
Ron Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 februari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Janine Kallenbach, Jan-Dirk Wildeboer, At Polhuis, Paul Whitehouse, Jan-Willem Prakke.
  Annemoon Wanders neemt deel aan de gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad en de wijkraden, als vertegenwoordiger van de wijkraad.

 2. 2

  De wijkraad wordt gevraagd om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen aanmeldingen voor het inspreekrecht. Wel zijn er bewoners aanwezig en ze worden uitgenodigd om mee te doen met de bijeenkomst en de verschillende onderwerpen.

 4. 4
  Ter besluitvorming
 5. 4.1

  De wijkraad bespreekt en besluit inzake het advies bestemmingsplan Hoofdweg 250-269.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het concept advies bestemmingplan Hoofdweg 250-260. De wijkraad stemt unaniem in met het concept. Het advies wordt ingediend.

 6. 4.2

  De wijkraad bespreekt en besluit inzake het advies bestemmingsplan Folkert Elsinga.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het concept advies bestemmingsplan Folkert Elsinga.
  De tekst "Enerzijds tegen het ontwerp als zodanig, het gebrek aan woningdiversiteit, de bouwhoogte en het beoogde vernieuwde het sportcomplex." wordt aangepast. De voorzitter stuurt de aangepast tekst per e-mail. Met de aanpassing, wordt het concept unaniem aangenomen. Het advies wordt na aanpassing ingediend.

 7. 4.3

  Toelichting agendapunt van de voorzitter.
  Deze brief betreft uitvoering actiepunt 2.2.3 JAP 2023.


  In samenspraak met Bert Vos en Martine Coevert is bijgaande brief aan het college opgesteld als uitvoering van actiepunt 2.2.3 JAP 2023.
  De uitvoering van gasloos zal starten in Prinsenland noord, in principe over 6 á 7 jaar. De hoofdleiding ligt al onder de Prinsenlaan, er worden dan aftakkingen aangelegd in de wijk vanaf de hoofdleiding Prinsenlaan. Naar verwachting, zal dit niet het Prinsenpark raken. Het gaat hier om de zogenaamde gebiedsaanpak. Kleinere projecten (bijvoorbeeld de aanpak door corporaties, VVE’ s en nieuwbouw) kunnen gewoon partieel doorgang vinden.

  Besluit

  De wijkraad gaat unaniem akkoord met het concept ongevraagd advies Aardgasvrij. Het advies wordt ingediend.

 8. 5
  Ter bespreking
 9. 5.1

  Leander Rommelse, projectmanager SO, is aanwezig om met de wijkraad in het gesprek te gaan over de Agenda Prinsenpark.

  Besluit

  Leander Rommelse, projectmanager Gemeente Rotterdam, is aanwezig en gaat met de wijkraad in gesprek over de Agenda Prinsenpark, zoals vastgesteld in het WijkMT.
  De Gebiedsvisie is vorig jaar vastgesteld door de Raad. Voor Oostflank wordt er gekeken naar woningbouwontwikkeling. In dat kader, wordt er gekeken naar verschillende pijlers: versterken biodiversiteit, versterken blauwe verbinding, programmering in het kader van levendige wijken, etc.
  De Agenda past binnen deze uitgangspunten, die stedelijk zijn vastgesteld.
  De opdracht die versterkt werd was om een agenda vast te stellen die voorziet in de behoefte aan onderhoud, prioritering en invulling van het park.
  De participatie is ruim twee jaar geleden gestart en heeft een lijst belangrijke wensen vanuit de wijk opgeleverd (tegengaan ganzenoverlast, meer mogelijkheden voor sport en recreatie, evenementen, toiletvoorziening, horeca).
  De Agenda geeft geen kant-en-klare oplossingen voor het park. De bedoeling is om te kijken hoe deze initiatieven van de grond kunnen komen. Er wordt ook gezocht naar een blijvende betrokkenheid vanuit de omgeving.
  Op dit moment worden er kleine aanpassingen (bijvoorbeeld voor wat het maaibeleid betreft, maar ook de verbinding tussen het Ontmoetingscentrum Prinsenhof en het park).
  De invulling van de Agenda zal veel tijd in beslag nemen.
  De wijkraad stelt verschillende vragen t.a.v. de Agenda.
  - Wat gebeurt er op termijn, binnen 1-3 jaar?
  - Waarom is het ontwerp van 35 jaar geleden nog steeds relevant voor het park? We hebben te maken met een welstandvisie, gericht op behoud, etc. Het basisontwerp is het uitgangspunt voor de toekomst.
  - De wijkraad heeft zelf ook participatie gedaan en wensen opgehaald, de vraag is op welke manier deze wensen werden meegenomen in De Agenda. De input voor de agenda is gebaseerd op participatie, maar ook op gegevens vanuit het wijkakkoord. De wijkraad stelt een lijst op met de belangrijke punten uit het wijkakkoord en deelt deze mee met Leander.
  - Is de begraafplaats onderdeel van het park? Nee, er wordt ook onderstreept dat dat niet het geval is.
  - Watertappunt- er is een toezegging voor een watertappunt, wel fijn dat het meegenomen wordt in de Agenda. Wel is de locatie niet optimaal, graag kijken naar een centralere plek.
  - Voor de wijkraad duurt het te lang, de bewoners willen graag dat het op korte termijn plaatsvindt. Leander geeft aan dat de urgentie in de wijk veel groter is dan op het stadhuis. Er zijn andere prioriteiten en daarom moet er gekeken worden naar andere fondsen en mogelijkheden om invulling te geven aan de agenda. Het punt van de wijkraad is terecht, maar op dit moment is dat de werkelijkheid.
  - Ook vindt de wijkraad jammer dat er geen geld gereserveerd is voor de ontwikkeling van het park.


  De bewoners krijgen ook de mogelijkheid om vragen te stellen:
  - Dhr. Fred Pijl: Waarom wordt er gekozen voor Alexanderplein, en niet voor het Prinsenpark? En waarom kunnen niet allebei tegelijk aangepakt worden? Het heeft te maken met de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk (in het kader van het ontwikkelen van de OV-knooppunten). Daarom wordt er meer aandacht aan het Alexanderplein gegeven.
  - Mevr. Astrid Bol: _twijfels over de participatie, in het bijzonder of er veel mensen bereikt worden. Ook vragen t.a.v. de verbinding tussen Prinsenlaan en het Prinsenpark (die nog niet bestaat). T.a.v. het park; behoefte om vaker schoonmaak in het park te plegen. T.a.v. de inrichting van het park: aandacht voor beplanting, houtsnippers bij de schommels, het monument schoonmaken, skatepark - de skatebaan is voornamelijk alleen voor kleine kinderen. Ook de wens voor verlichting in de wintermaanden._Participatie is nooit voldoende, daarom is het nodig om een blijvende betrokkenheid te creëren. T.a.v. het schoonmaken, wordt er contact opgenomen met de wijkregisseur en het onderwerp onder de aandacht gebracht, Over de verlichting: er zijn regels opgesteld in Rotterdam, en er is gekozen om geen verlichting te plaatsen, om ruimte te geven aan fauna. Wel blijft de discussie voor de wintermaanden.
  Over de skatebaan, geeft de wijkraad aan dat er gesprekken gevoerd worden over een generatie-overstijgend programma, waarin de skatebaan een belangrijke rol speelt. MO is hier aan zet.
  Dhr. Derks - aandacht voor kleine horeca. De inrichting zou speelser mogen, want het is een beetje saai. Het horecagebiedsplan is in de maak, de mogelijkheid om horeca op te nemen in de inrichting is opgenomen. Wel blijft de vraag of er ook ondernemers zijn die hier aan de slag wille gaan.
  Ook zijn er vragen over  de type evenementen die in het park mogelijk zijn. De opdracht ging niet over welk soort evenementen georganiseerd kan worden, maar of er evenementen in het park georganiseerd kunnen worden. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Het park kan als evenementenlocatie fungeren, met de opmerking dat er vooral kleinschallige evenementen georganiseerd kunnen worden.

 10. 5.2

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het voorstel m.b.t. seniorenbeleid, ingediend door de voorzitter, in samensprak met Janine Kallenbach en Paul Whitehouse. De wijkraad is van mening dat het punt gekoppeld aan het jaaractieplan moet worden. De wijkraad gaat akkoord met het voorstel.

 11. 6
  Ter bekrachtiging
 12. 6.1

 13. 6.2

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst d.d. 25 januari 2024 de volgende bewonersinitiatieven behandeld:
  - Bewonersinitiatief 23-1950 Pietje Bell Groen Licht, €10.000 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 24-0014 Kunstkring evenement Prinsenpark, €5.250 toegekend;


  De wijkraad wordt gevraagd om de bewonersinitiatieven in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst d.d. 25 januari 2024 de volgende bewonersinitiatieven behandeld en geaccordeerd. 


  - Bewonersinitiatief 23-1950 Pietje Bell Groen Licht, €10.000 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 24-0014 Kunstkring evenement Prinsenpark, €5.250 toegekend;


  De bewonersinitiatieven worden in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

 14. 7

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.29uur.