Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 6 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1

  Bas Ruizenveld is afwezig
  Rene Braemer is aanwezig als aspirant wijkraadslid. Echter stemt nog niet mee indien nodig.

 2. 2

  Klankbordgroep Windmolens?
  twee personen door Niek aangeleverd. Een derde wordt gepolst. naam nog niet bekend> WM zoekt het uit.
  Mark: levert ook nog een persoon aan.


  Er komt een afspraak met de wethouder over het proces en niet over de inhoud op 22 december a.s.
  Daarna klankbordgroep oprichten en dan in overleg met klankborggroep Albrandswaard.
  31 Januari a.s. Klankborggroep Albrandswaard uitnodigen 18:30 uur broodjesmoment.

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Vraag bewoner. wat doen we met de jongeren container?
  WM: vraag wordt uitgezet bij Stadsbeheer

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.a

  Visie van de wijkraad in het wijkakkoord. Opstellen criteria / toetsingskader.
  Zowel kleine < 2500 als grote >2500 beslist de WM maar vraagt advies bij de wijkraad bij >2500
  Een aantal suggesties ter aanvulling:
  - sinterklaas , lichtjesavond en koningsdag vaste BI's
  - bijdragen aan sociale cohesie, voor de hele bevolking, ook op andere locaties, meer kleine BI's zodat
  - presenteren door initiatiefnemer om de sociale binding te bevorderen.
  - persoonlijke veiligheid, voor welke doelgroep en de mogelijkheid om uit te breiden
  - toezicht op nuttigen van eigen alcoholische dranken.
  - grotere BI"s maximeren met begroting en financiële verslagen. Plafond van 10k of 12,5k
  - controle van prijzen op offertes (nu door Opzomer mee)
  - openbare locaties
  - communicatie beter
  - 50% moet besteed worden bij lokale ondernemers
  - bedragen van andere subsidiegevers moet in mindering gebracht worden op het subsidie bedrag van de gemeente
  Kader wordt door de WM aangepast en toegestuurd

 7. 4.c

  Bijgaand treft u de concept wijkvisie Pernis 2023-2026 en het concept jaaractieplan 2023.
  De visie, samen met het jaaractieplan vormt het wijkakkoord. Dit zal in het eerste kwartaal 2023 worden
  vastgesteld. Er is nog ruimte om de wijkvisie de aankomende maanden aan te scherpen en de ontbrekende informatie toe te voegen.
  Vanaf begin december zal door de verschillende clusters worden “gerekend” om te bepalen wat er wel en niet uitgevoerd kan worden.
  Dit doen zij voor alle wijk- en jaarplannen om een totaaloverzicht te krijgen. De uitkomst hiervan zal vervolgens
  worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

  Besluiten

  Met enkele aanpassingen - vastgesteld
  Met adendum Kader bewonersinitiatieven die door de leden per mail moet worden goegekeurd.

  Wijkakkoord wordt ook vastgesteld

 8. 4.d
  Data participatie platforms 2023
 9. 5

  Mark: parkeren van scooters.
  Mart neemt dit mee met PP-SB


  Rianne: voorstel om volgend jaar wederom een bewonersbijeenkomst te organiseren.


  Mart: de Tuinlaan werkzaamheden zijn afgerond. Complimenten aan de uitvoerders.
  Benieuwd naar de bewoners betreffende de wateroverlast.

 10. 6
  Sluiting