Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 21 juni 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is met een livestream via FB Gebied Pernis te volgen.  https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Door de wijkraad vastgesteld.
  Met de aanvulling van agendapunt. Financieel besluit Gebiedsfonds

 3. 3

  geen insprekers

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluiten

  De besluitenlijst wordt door de Wijkraad vastgesteld.

  De eerste bijeenkomst Participatieplatform Stadsbeheer (Buitenruimte) PP-SB wordt in eerste instantie gepland parallel aan de eerstvolgende informele bijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur. Vervolgens komt de voorzitter van de PP-SB met een voorstel over de verdere planning van dit overleg.

 6. 4.b

  Ongevraagd advies uitsturen. Peter stuurt tekst.

  Besluit

  De wijkraad besluit een ongevraagd advies uit te sturen specifieke gericht op de wijk Pernis.

 7. 4.c

  Besluit

  De Wijkraad stuurt een ongevraagd advies naar de wethouder / Raad met een bezwaar tegen het inperken van de ambtelijke ondersteuning voor de wijkraad.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Informatie vanuit het cluster: Na de zomer is de technische tekening gereed en in het najaar wordt gestart met de uitvoering.


  Wijkraad: ondanks de borden naast de toegangswegen van Pernis is de wens om een extra bord aan het begin van de Ring te plaatsen Veboden voor zwaar verkeer met uitzondering van lijn- en hulpdiensten.

 10. 5.b

  Naar aanleiding van de twee sprekers in de bijeenkomst van 7 juni jl., zijn er meer bewoners gesproken. De bevindingen worden gepresenteerd en er wordt ruimte gegeven aan nieuwe insprekers.


  Spreker:
  Uit eigen onderzoek is geconstateerd dat er structureel 100 tot 150 parkeerplekken in de avond vrij zijn.
  Er zijn andere locaties die zich beter lenen. Tevens wordt de zorg uitgesproken over de kans op overlast door hangjeugd, het blijvend bezet houden van parkeerplaatsen door oude auto's en bedrijfsbusjes. Tevens gaat een stukje groen in de kern van Pernis verloren.


  Mart Speelman (voorzitter Platform Stadsbeheer (PP-SB) geeft aan dat het project in het laatste deel is beland. Er is al veel geparticipeerd.
  Hierin zijn tevens andere locaties bekeken echter is voor de huidige locatie gekozen.
  Er kan eventueel door de bewoner een zienswijze ingediend worden.
  Er wordt een antwoord gegeven op de brief van de bewoner waarin een aantal stukken zijn opgevraagd, via de wijkmanager.

  Besluit

  De wijkraad besluit om alternatieven van de bewoners in ontvangst te nemen en te onderzoeken of dit nog in het huidige proces kan worden ingepast.

  Er kan door de Wijkraad geen garantie gegeven worden

 11. 5.c

  Besluit

  Door de Wijkraad wordt besloten de opgehaalde input te verwerken en het algemene emailadres wijkraden@rotterdam.nl, te noteren

 12. 5.d

  Maandag maandag 27 juni volgt er een hoorzitting aan de Schiedamseweg GGD gebouw over verkamering aan de Pastoriedijk

  Besluit

  De Wijkraad wacht de hoorzitting van 27 juni a.s. af.
  Afhankelijk van de cijfers wordt een besluit genomen welke actie wordt ondernomen.

 13. 5.e

  On hold.

 14. 5.f

  Dossier ligt nog bij de rechter. Stilgelegd vanwege te groot risico.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a

  Bezoek aan het jubileum van de ondernemersvereniging werd gewaardeerd


  Rob: training voorzitters geweest. In gesprek met andere voorzitters was goed. Aandachtpunt voor wijkraad Pernis is de communicatie richting bewoners.


  Mart: Woningen aan de Vermaetweg zijn gedeeltelijk opgeleverd. Buitenruimte wordt door de gemeente opgepakt.


  PP-MO is als nieuw team opgestart. Nieuwe welzijnsopdracht ingaand 1 juni. Dock moet meer doen in de wijk.


  3 Juli opening Paintball vereniging

 17. 6.b

  Geen info

 18. 6.c

  Sloop gymzaal / woningbouw moet nogmaals opgenomen worden in het Wijkakkoord.

 19. 7

  Bas: Nu mvr. Anneke van der Schee weg is er een zorg over de hulp in de praktijk.
  Hoeveel mensen kwamen er naar de vraagwijzer. voor en nadat mvr. Van der Schee weg is gestopt?


  Ongevraagd advies: Het budget van de waterkant is voor dit jaar geld. Voor volgend jaar geen geld incl. voor metroplein.
  65 miljoen aangevraagd. Geschokt kennis genomen van twee projecten die on hold staan. Staat notabene in het Kleine kernen plan.
  Uitleg gevraagd. Wethouder willen vragen hoe hij dat ziet in het kader van de kleine kernen.


  Mart: Aangenaam verrast over ontwikkeling bedrijven maar een bende en onveilig betreft het parkeren. Streng handhaven is het voorstel. Opnemen in agenda PP Veilig


  Rob: Klachten over Delta: zorgen over agressieve benadering en misbruik van zwakkere mensen
  Mogen zij spandoeken ophangen etc. ??? Is er toestemming voor wat lijkt op colportage? Toezicht ligt bij gemeente in de vergunning

  Besluit

  Ongevraagd advies naar de wethouder over budget Gebiedsfonds waterkant en metroplein

  Geschokt wordt kennis genomen van twee projecten die vanwege het niet toekennen van budget on hold worden gezet. Staat notabene in het Kleine kernen plan. Uitleg gevraagd. Wethouder vragen hoe hij dat ziet in het kader van de kleine kernen.

 20. 8
  Sluiting