Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 18 oktober 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 17 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.


Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a

  Met mooie woorden en een bos bloemen van Rob van der Meer en Mart Speelman neemt Arie de jager afscheid als wijkraadslid.
  Per 1 november is dit officieel,
  Het proces om een vervanger aan te stellen is in werking gezet.

 3. 2

  Besluit

  Vastgesteld met een aanvulling van twee bespreekpunten, nl. de vlaggenmasten en de houten steiger

 4. 3

  Geen aangemelde insprekers

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Verwerken van email Peter Keemink. Onder voorbehoud wel goedgekeurd.

 7. 4.b

  De Oudheidkamer Pernis heeft de straatnaamcommissie geadviseerd om de straat naar Piet Struijk te noemen, mede n.a.v het Arie den Arendplein ( eveneens een musicus).
  Betreft naamgeving locatie Cornelis van Dijckstraat.


  Komt er een onderschrift op de bordjes met informatie over de persoon?


  Tevens de vraag aan de Oudheidskamer of vrouwelijke vernoemingen ook in de toekomst mogelijk is.

  Besluit

  De wijkraad is akkoord met het vernoemen van de straat naar Piet Struijk.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  De wijkraad wacht tot de wethouder contact opneemt.
  De klankboordgroep Albrandswaard wordt in de eerstvolgende formele bijeenkomst uitgenodigd.
  Na het consult met de klankboordgroep wordt besloten om deel te nemen aan het platform Albrandswaard en het oprichten van een pernisser klankboordgroep.
  De wijkraad besluit om op te trekken met de andere partijen

 10. 5.b

  De houten steiger is verwijderd. Nog onbekend of er een steiger terug komt. Deze vraag wordt beantwoord door het cluster Stadsbeheer.
  Het HBR heeft daar geen zicht op.
  Enkele opmerkingen / zorgen worden gedeeld.  Stel de nieuwe steiger is afwijkend. De steiger maakt onderdeel uit van de  evacuatieroute.

  Besluit

  De wijkraad besluit om het antwoord van Stadsbeheer op de vraag of er een nieuwe steiger komt, af te wachten.

 11. 5.c

  De vlaggenmasten liggen nu. Reparatie is noodzakelijk.

  Besluit

  Besloten wordt:
  Er komen vlaggen terug die er altijd hingen.
  De wijkraad besluit om wederom een Oekraïense vlag op te hangen. Omdat de huidige versleten is wordt door de wijkmanager een nieuwe besteld.
  Er worden geen vlaggen opgehangen die met de feestdagen te maken hebben..
  Het beheer wordt overgenomen door Arie de Jager (vertrekkend wijkraadslid), Peter Keemink en Rene Bremer
  Totdat de nieuwe Oekraïense vlag is geleverd blijven de masten nog omlaag.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Info over initiatieven www.Opzomermee.nl
  Betreft Lief en Leedstraat, 150 euro voor per straat voor bijvoorbeeld een bloemetje, fruitmandje, attentie voor de bewoners in de straat..
  En de ruilkastjes die voor maximaal 250 euro kunnen worden aangeschaft. Deze ruilkastjes zijn voor bijvoorbeeld het ruilen van boeken, eten , etc, in de straat / wijk.

 14. 6.b

  22 November weer een gesprek met Woonbron en Stadsontwikkeling.

 15. 6.c

  Er is een begin gemaakt. Het wordt nog verder afgemaakt.
  Er is destijds een afspraak gemaakt over de grote. Er is destijds geparticipeerd.


  Een bewoner merkt op dat er geen sluis aanwezig is. Dit is wel noodzakelijk.
  Twijfels over grote en hekwerk conform opdracht.

  Besluit

  Controle op het ontwerp komt op de agenda van Participatie Platform Stadsbeheer

 16. 6.d

  Toelichting voorzitter PPMO op de veranderde werkwijze en de eerste resultaten daarvan.
  Minder frequent vergaderen. 4 tot 6 keer per jaar. Met de leden naar de verenigingen toe.
  Per bijeenkomst wordt een thema geagendeerd. Laatste bijeenkomst ging over het thema Wijkakkoord.

 17. 6.e

  Enorme druk op maatschappelijk verkeer binnen het dorp door het (mogelijk) verdwijnen van verenigingen en stichtingen.
  Wellicht leven er denk- en oplossingsrichtingen bij de wijkraadsleden en/of belangstellenden.


  Daarnaast een oproep aan de bewoners om zo snel mogelijk voor hulp bij Dock aan te kloppen. Zij kunnen jullie verder helpen in deze lastige tijden

  Besluit

  De wijkraad besluit om een ongevraagd advies naar het college te sturen over het benutten van overgebleven BI budget aan ondersteuning in relatie tot energiearmoede bij verenigingen en stichtingen in de wijk Pernis.

  Onbenutte gelden van bewonersinitiatieven teruggeven aan bewoners via ondersteuning verenigingen en stichtingen.
  Sponsoren trekken zich terug ook door deze crisis.
  3000 van de 5000 inwoners zijn lid van een vereniging of stichting

 18. 6.f

  In het begrotingsvoorstel van de gemeente wordt gesteld dat in alle wijken binnen de ring (waaronder Pernis valt) betaald parkeren wordt ingevoerd.
  Volgens de contacten in het netwerk en in de openbare stukken is er geen sprake van de komst van betaald parkeren in Pernis.

 19. 7

  Er zijn tot nu toe 22 reacties geteld van de wijkakkoord-enquête.


  Wat doen we met de ontvangen lijst van meldingen? Gebruiken in PP's en de clusters bevragen


  Er is door de gemeente een brief aan bewoners waterkant afgegeven. Komt er een bewonersavond? Is er nog ruimte voor participatie?
  Antwoord vanuit de wijkraad: Hier is reeds een heel participatietraject voor doorlopen en er al een besluit over genomen.

 20. 8
  Sluiting